Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

Consultarea publică a proiectului metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă prestate utilizatorilor finali de către S.A.”Moldtelecom”

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) publică astăzi pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă prestate utilizatorilor finali de către S.A.”Moldtelecom”. Consultarea se va desfăşura până la data de 30 aprilie 2013, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului.

Proiectul a fost elaborat în temeiul art. 9 alin. (1) lit. d) din Legea comunicaţiilor electronice, care stipulează că ANRCETI elaborează, cu consultarea prealabilă a autorităţii pentru protecţia concurenţei, metodologia de stabilire a preţurilor sau tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă, furnizate utilizatorilor finali de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa relevantă.

Anterior, ANRCETI prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11 din 26.05.2011 a identificat piaţa accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie drept susceptibilă reglementării preventive şi a desemnat S.A.”Moldtelecom” în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă. Ulterior, prin Hotărârea nr.12 din 25.05.2012 ANRCETI a impus S.A.”Moldtelecom” un set de obligaţii speciale preventive, printre care şi obligaţia de orientare la costuri a tarifelor pentru serviciile de acces a utilizatorilor finali la posturi fixe şi a serviciilor de apeluri. S.A.”Moldtelecom” va efectua calcularea tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă în baza metodologiei aprobate de ANRCETI.

Potrivit notei informative, proiectul Metodologiei statuează, pe de o parte, modul de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă furnizate de către S.A.”Moldtelecom” utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, iar, pe de lată parte, modul de verificare de către ANRCETI a corespunderii tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă cu prevederile Metodologiei şi a obligaţiilor speciale preventive (implementarea evidenţei contabile separate) impuse S.A.“Moldtelecom” în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe piaţa nominalizată mai sus.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri asupra proiectului, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: 022-222-885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-352, 022-251-334.

11 aprilie 2013

Ultima actualizare: 11/04/2013