Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

ANRCETI a aprobat termenul de lansare a portabilităţii numerelor în reţelele de telefonie mobilă

Furnizorii reţelelor şi serviciilor publice de telefonie mobilă au obligaţia să asigure în comun cu Administratorul bazei de date centralizate (BDC) lansarea tehnică a portabilităţii numerelor telefonice în reţelele mobile la 1 mai 2013 şi lansarea comercială a acestui serviciu la 1 iulie 2013. Hotărârea dată a fost luată de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) prin care a fost modificată şi completată Hotărârea Consiliului nr. 41 din 11.10.2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în R. Moldova.

Iniţial, conform acestui plan, portabilitatea numerelor în reţelele de telefonie mobilă urma să fie lansată de la 1 mai 2013. Însă furnizorii de reţele şi servicii de telefonie mobilă au solicitat ANRCETI să le ofere timp suplimentar pentru a finaliza modificările în sistemele informatice de taxare a apelurilor către numerele portate şi a asigura cu succes lansarea comercială a portabilităţii numerelor. Luând în considerare argumentele aduse, ANRCETI a decis să accepte ultima modificare a termenului de implementare a acestui serviciu. În final, a fost stabilit că la 1 mai 2013 va fi efectuată lansarea tehnică a portabilităţii numerelor în reţelele mobile (ajustarea sistemelor informatice şi testarea interacţiunii lor), iar la 1 iulie 2013 – lansarea comercială a serviciului dat.

Potrivit modificărilor operate în planul nominalizat, furnizorii de telefonie mobilă şi Administratorul BDC urmează să semneze, până la 15 aprilie curent, acordul general tip privind oferirea serviciilor de portare a numerelor, după care vor opera modificările necesare în reţelele proprii pentru lansarea tehnică a portabilităţii numerelor. Acordul nominalizat a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.16 din 09.04.2013.

Hotărârile susmenţionate au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al ANRCETI din 9 aprilie curent, la care au participat furnizori ai reţelelor şi serviciilor de telefonie mobilă şi fixă şi reprezentanţi ai Administratorului BDC pentru portarea numerelor telefonice (ÎCS „NP Base” SRL, întreprindere creată de compania din Lituania „MEDIAFON” UAB – câştigătorul concursului de selectare a administratorului BDC desfăşurat de ANRCETI în august 2012).

Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor finali ai serviciilor de telefonie care permite acestora să-şi păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie. Potrivit Condiţiilor tehnice şi comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor, o dată cu lansarea comercială a portabilităţii numerelor, orice utilizator de telefonie va putea beneficia de serviciul de portabilitate în cinci zile lucrătoare de la depunerea unei cereri în acest sens la furnizorul în reţeaua căruia doreşte să-i fie portat numărul de telefon.

Până la lansarea comercială a portabilităţii numerelor, Administratorul BDC va lansa pentru utilizatorii serviciilor de telefonie o pagină web specială dedicată portabilităţii numerelor telefonice. Pagina electronică va oferi utilizatorilor toată informaţia necesară pentru efectuarea portării numerelor din reţeaua unui furnizor în reţeaua altuia. În plus, accesând această pagină, utilizatorii vor putea afla ce numere sunt portate şi care furnizor oferă servicii prin intermediul numerelor respective.

În ultima decadă a lunii iunie, ANRCETI preconizează să organizeze, în comun cu furnizorii serviciilor de telefonie mobilă şi Administratorul BDC, o prezentare publică a procesului de portare a numerelor telefonice în reţelele mobile. 

Implementarea serviciului de portabilitate a numerelor în R. Moldova este prevăzută de Legea comunicaţiilor electronice şi este aplicat în toate cele 27 ţări membre ale Uniunii Europene.

11 aprilie 2013

Ultima actualizare: 11/04/2013