Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

În 2012, ANRCETI a efectuat 142 de controale ale activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţi electronice

În anul 2012, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a efectuat 142 de controale ale activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, dintre care 103 au fost controale planificate şi 39 – inopinate, arată un raport al ANRCETI privind acţiunile sale de control şi monitorizare desfăşurate în anul trecut.

În comparaţie cu anul 2011, numărul total al controalelor s-a redus cu 17%. Cele mai multe controale planificate – 101 – au fost axate pe verificarea gradului de respectare de către furnizori a prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul comunicaţiilor electronice, iar două – pe verificarea veridicităţii informaţiei incluse în notificările şi fişele de descriere abstractă a reţelelor şi/sau serviciilor depuse la ANRCETI de către solicitanţi. Cele 39 controale inopinate au avut drept scop acumularea materialelor necesare pentru examinarea şi soluţionarea petiţiilor şi a sesizărilor parvenite la ANRCETI.

Cele mai frecvente încălcări constatate de ANRCETI în cadrul controalelor vizează conectarea sau admiterea conectării neautorizate la reţelele de comunicaţii electronice, furnizarea neautorizată a serviciilor de comunicaţii electronice, utilizarea fără licenţă şi/sau fără permis tehnic a frecvenţelor/canalelor radio, nerespectarea termenului de informare prealabilă a utilizatorilor finali privind modificarea condiţiilor de furnizare a serviciilor şi neonorarea de către furnizori a obligaţiilor contractuale.

În urma controalelor, ANRCETI a încheiat şi a remis instanţei de judecată spre examinare în fond 22 de procese verbale privind contravenţiile în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologia informaţiei, dintre care 13 vizează persoane fizice şi 9 – persoane juridice, inclusiv 7 furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Până în prezent, instanţa de judecată (din sec. Centru, mun. Chişinău) a examinat şi s-a pronunţat, prin hotărârile sale, asupra a 19 procese verbale, în 14 cazuri ea a aplicat contravenienţilor sancţiuni în formă de amendă, în trei cazuri – a recunoscut vinovăţia făptuitorilor, dar nu le-a aplicat sancţiuni pe motiv că a expirat termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale (3 luni). Totodată, două procese verbale au fost clasate. Conform hotărârilor instanţei de judecată, contravenienţii au fost sancţionaţi cu amenzi în sumă totală de 35,8 mii lei.

Cele mai mari amenzi au fost aplicate pentru furnizarea neautorizată a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice. În asemenea cazuri, persoanele fizice achită amenzi de la 1000 la 2000 lei (50 – 100 unităţi convenţionale), iar persoanele juridice – de la 4000 la 6000 lei (200 - 300 unităţi convenţionale).

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI supraveghează respectarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei şi a actelor normative în domeniul comunicaţiilor electronice, constată contravenţiile în acest domeniu, a comunicaţiilor poştale şi a tehnologiei informaţiei prin încheierea proceselor verbale corespunzătoare şi le remite spre examinare instanţei de judecată. Amenzile aplicate contravenienţilor de către instanţa de judecată sunt virate integral la bugetul de stat.

11 ianuarie 2013

Ultima actualizare: 11/01/2013