Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2022

Volumul vânzărilor în sectorul de comunicaţii electronice a crescut cu 7,8 la sută, în trimestrul trei al anului 2014

Conform Raportului privind evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în trimestrul trei al anului 2014, publicat astăzi pe pagina de Internet a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în perioada de referință volumul total al veniturilor provenite din vânzarea serviciilor de telefonie mobilă, Internet mobil dedicat, telefonie fixă, Internet fix şi transmisiuni de date, de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale și din alte activităţi în domeniul respectiv a crescut, faţă de trimestrul trei al anului 2013, cu 7,8% şi a însumat 1 mld. 742,7 mil. lei. În nouă luni ale anului curent, valoarea acestui indicator a sporit, față de aceeași perioadă a anului trecut cu 11% și a totalizat 5 mld. 52 mil. lei.

Creşterea înregistrată în perioada de raport a fost determinată, în temei, de sporirea volumului de vânzări practic pe toate segmentele de piaţă cu excepţia sectoarelor de telefonie fixă și telefonie mobilă. În primul sector volumul vânzărilor serviciilor respective a scăzut, comparativ cu trimestrul trei al anului 2013, cu 13% şi a alcătuit 252,1 mil. lei, iar în al doilea sector – cu 0,3% și a constituit circa 951,6 mil. lei.

Potrivit raportului, cea mai mare creştere a veniturilor – de circa 29,5% – a fost înregistrată pe piaţa serviciilor de acces dedicat la Internet mobil (prin modeme şi cartele pentru date), unde au fost efectuate vânzări în sumă de peste 74,5 mil. lei. Creșterea vânzărilor pe piața serviciilor de acces la Internet fix şi transmisiuni de date a constituit 9,6%, totalizând 249,4 mil. lei. Volumul total al vânzărilor pe piața serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale a fost practic la nivelul trimestrului trei al anului 2013 – de circa 88,5 mil., iar veniturile din alte activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice au însumat 126,6 mil. lei.

Ca și în primele două trimestre ale anului 2014, în trimestrul trei au fost înregistrate creșteri a venitului mediu lunar per utilizator (ARPU) doar pe pieţele accesului la Internetul fix şi la Internetul mobil dedicat. Pe prima piață acest indicator a sporit cu 6,5% și a însumat 159,6 lei, iar pe a doua – cu 2,8% și a alcătuit 94,6 lei. Pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă valoarea acestui indicator a scăzut cu 2,6% și a constituit 72,2 lei, pe piaţa de telefonie fixă – cu 13,4% și a alcătuit 68,8 lei, iar pe piaţa serviciului de televiziune contra plată (prin reţele de cablu, reţele satelit, IP TV şi MMDS) – cu 5,5% și a însumat 47,3 lei.

ANRCETI elaborează şi publică rapoarte trimestriale despre evoluţia principalilor indicatori ai pieţei de comunicaţii electronice, începând cu anul 2012. Rapoartele sunt întocmite în baza datelor statistice raportate ANRCETI de către furnizorii care activează în sectorul de comunicaţii electronice.

10 decembrie 2014

Ultima actualizare: 10/12/2014