Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

Începe consultarea publică a proiectului de aprobare a unor noi formulare de rapoarte statistice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul hotărârii Consiliului său de Administraţie cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 7 iunie 2010.

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice nr.241–XVI din 15 noiembrie 2007 care stabileşte că Agenţia este în drept să solicite şi să obţină de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice informaţiile necesare, inclusiv date statistice, asigurând, după caz, confidenţialitatea lor, în special pentru elaborarea rapoartelor statistice trimestriale şi anuale.

Potrivit Notei informative, autorii proiectului invocă drept argumente în favoarea elaborării şi aprobării noilor formulare de rapoarte statistice necesitatea ajustării acestora la prevederile Legii comunicaţiilor electronice şi aplicării unor indicatori noi pentru efectuarea analizelor de piaţă, elaborarea modelelor de calcul a costurilor anumitor servicii, delimitarea serviciilor cu ridicata de cele cu amănuntul, etc.

Agenţia a purces la elaborarea instrucţiunii privind completarea noilor formulare de rapoarte statistice. Instrucţiunea va fi prezentată în următoarea etapă de consultare a proiectului de aprobare a acestor formulare.

Persoanele interesate pot expedia recomandări asupra proiectului supus consultării publice la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-334.

10 mai 2010

Ultima actualizare: 10/05/2010