Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Iunie, 2023

În 2010, telefonia fixă a continuat să cedeze din poziţiile sale

În anul 2010, piaţa serviciilor de telefonie fixă a fost marcată, al treilea an consecutiv, de trendul de diminuare a valorii acestei pieţe pe fundalul creşterii numărului de abonaţi la serviciile date. Numărul abonaţilor a crescut, faţă de 2009, cu 22,42 mii (1,97%) şi a ajuns la 1 mil. 161 mii, iar volumul vânzărilor serviciilor de telefonie fixă a scăzut cu 0,66% şi a însumat 1 mld. 915 mil. lei, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) despre situaţia pe acest segment de piaţă.

În 2008, vânzările pe piaţa dată, s-au micşorat cu 5,8%, iar în 2009 - cu 12,7%. Agenţia consideră că diminuarea vânzărilor pe acest segment de piaţă este cauzată de intensificarea fenomenului de substituţie a serviciilor de telefonie fixă cu cele de telefonie mobilă, de IP-telefonie şi de efectele maturizării pieţei.

Scăderea nesemnificativă a valorii acestei pieţe în 2010 a fost determinată exclusiv de diminuarea vânzărilor realizate de furnizorii alternativi de telefonie fixă. Cifra de afaceri a acestora s-a redus, faţă de 2009, cu 14,45 mil. lei (39,4%) şi a constituit 22,18 mil. lei. Totodată, veniturile SA „Moldtelecom” provenite din serviciile de telefonie fixă au crescut cu circa 2 mil. lei (0,09%) şi au alcătuit 1 mld. 893 mil. lei. Urmare a acestor evoluţii, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) a crescut uşor (cu 0,67%), faţă de 2009, şi a însumat 143,52 lei.

Potrivit datelor Agenţiei, datorită faptului că, în 2010, numărul de abonaţi la serviciile de telefonie fixă s-a ridicat la nivelul de 1 mil. 161 mii, rata de penetrare a acestor servcii, raportată la 100 de locuitori ai republicii, a sporit cu 0,69 puncte procentuale şi a ajuns la 32,61%.

Din cei 22,42 mii de abonaţi noi, înregistraţi în 2010, 13,42 mii au fost conectaţi la reţeaua SA „Moldtelecom”, iar 9 mii – la reţelele furnizorilor alternativi de telefonie fixă. La 31 decembrie 2010, SA „Moldtelecom” avea 1 mil. 123,7 mii de abonaţi, iar furnizorii alternativi – 37,4 mii. După numărul de abonaţi, SA „Moldtelecom” deţinea, la 31.12.2010, o cotă de piaţă de 96,78%. Cota de 3,22% era împărţită între 16 furnizori alternativi de telefonie fixă care au activat anul trecut pe această piaţă. Cei mai importanţi dintre ei sunt companiile Arax-Impex şi Sun Communications, care deţin cote de piaţă de 0,97% şi, respectiv, de 0,77%.

Alte detalii despre dinamica pieţei de telefonie fixă în anul 2010 pot fi găsite pe pagina de Internet a Agenţiei: www.anrceti.md, secţiunea „Date statistice”.

În conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, pînă la 30 aprilie curent Agenţia va face public un raport mai amplu despre evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul 2010.

10 martie 2011

Ultima actualizare: 10/03/2011