Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Februarie, 2019

Specialiști din cadrul ANRCETI studiază practicile europene privind reglementarea rețelelor în bandă largă și accesului pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În perioada 9-10 octombrie 2018, un grup de specialiști ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) participă la un atelier de lucru organizat la Chișinău în cadrul misiunii de experți a programului de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX cu tema: Rețele și servicii în bandă largă, acces pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice. Atelierul de lucru este susținut de un expert în comunicații electronice din cadrul Autorității de Reglementare în Comunicații din Finlanda (FICORA).

Agenda de lucru este axată pe subiecte privind dezvoltarea și reglementarea rețelelor de Internet în bandă largă (broadband), mecanisme de reglementare a costurilor pentru accesul cu ridicata, aspecte legale privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii etc.

Acesta este primul atelier de lucru desfășurat în anul curent în cadrul programului de asistență tehnică și de schimb de informații TAIEX oferit ANRCETI de către Comisia Europeană (CE). Până în prezent, ANRCETI a beneficiat de nouă proiecte de asistență tehnică TAIEX, axate pe teme de actualitate în domeniul comunicațiilor electronice și poștale.

Programul TAIEX este un instrument de asistență tehnică și de schimb de informații al CE, care sprijină autoritățile în vederea transpunerii și aplicării legislației Uniunii Europene (UE) în statele beneficiare. Acest program asigură consilierea specialiștilor din țările beneficiare prin asistență oferită de către experți din țările UE.

9 octombrie 2018

Informaţie prezentată de: Serviciul Relații Publice al ANRCETI
Ultima actualizare: 9/10/2018