Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

Şedinţă publică pentru aprobarea a două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 11 octombrie 2012, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care vor fi discutate şi aprobate proiectele de hotărâri privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în Republica Moldova şi a modificărilor Anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI Nr.81 din 17.04.2009 cu privire la aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Primul proiect a fost elaborat de ANRCETI în scopul realizării Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 52 din 30.06.2011. El stabileşte un set de acţiuni pe care le vor întreprinde în anii 2012 – 2013 Administratorul Bazei de Date Centralizate (BDC), furnizorii de reţele şi servicii de telefonie mobilă şi fixă, precum şi ANRCETI pentru implementarea portabilităţii numerelor în aceste reţele. Proiectul a fost remis, în perioada 27 septembrie – 5 octombrie 2012, pentru consultare furnizorilor de telefonie mobilă şi fixă. Deocamdată la ANRCETI nu au parvenit obiecţii şi propuneri pe marginea acestui document.

Planul prevede aprobarea condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare şi realizare a portabilităţii numerelor până la 23.11.2012, negocierea şi semnarea contractelor între furnizorii de telefonie mobilă şi administratorul BDC până la 1.02.2013, organizarea şi testarea BCD până la 15.03.2013, operarea modificărilor în reţelele publice de telefonie mobilă până la 25.03.2013 şi lansarea acestui serviciu în reţelele moile la 1.04.2013. Acţiuni similare sunt planificate şi pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice în reţelele fixe. Lansarea acestui serviciu în reţelele fixe este preconizată pentru 31.07.2013.

Prin acelaşi proiect de hotărâre se instituie Grupul de lucru pentru monitorizarea şi controlul implementării portabilităţii numerelor. Acesta întruneşte specialişti din cadrul ANRCETI, Administratorului BDC şi reprezentanţi ai furnizorilor de telefonie mobilă şi fixă. Grupul de lucru va monitoriza şi controla realizarea acţiunilor din Planul de acţiuni, va întocmi în baza informaţiei prezentate de către furnizori şi va prezenta ANRCETI rapoartele de monitorizare în termenele stabilite în Anexa nr.1 al hotărârii date. Conform Notei informative, autorii proiectului consideră că respectarea prevederilor Planului de acţiuni va conduce la implementarea portabilităţii numerelor în termenele și condițiile stabilite în actele normative respective

Cel de-al doilea proiect de hotărâre a fost expus spre consultare publică pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 28 august – 14 septembrie 2012. Pe marginea proiectului la ANRCETI au parvenit propuneri din partea SA „Orange Moldova” şi SA „Moldtelecom”. Acestea sunt incluse în sinteza recomandărilor publicată pe site-ul ANRCETI.

Proiectul stabileşte expres că prestatorii serviciilor de conţinut care utilizează numere pentru serviciile cu tarif special Premium rate pot furniza aceste servicii numai de la puncte terminale ale reţelelor de comunicaţii electronice din Republica Moldova. Autorii proiectului explică cauza aplicării acestei norme prin necesitatea de a preveni discriminarea abonaţilor autohtoni, epuizarea rapidă a numerelor pentru serviciile Premium rate din Planul Naţional de Numerotare şi utilizarea frauduloasă a acestor numere. A doua normă propusă în proiect prevede că prestatorii serviciilor susmenţionate nu au dreptul să utilizeze numerele Premium rate în serviciul CLIP (Calling line identification presentation – prezentarea identităţii apelantului).

8 octombrie 2012

Ultima actualizare: 9/10/2012