Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Aprilie, 2023

ANRCETI a obligat SA „Moldtelecom” să orienteze la costuri tarifele la serviciile de telefonie fixă

SA „Moldtelecom” are obligaţia de a orienta tarifele la serviciile de telefonie fixă la costurile medii unitare calculate în baza sistemului de evidenţă contabilă separată. Această prevedere se conţine în hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind impunerea obligaţiilor speciale preventive SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie. Hotărârea a fost aprobată în şedinţă publică a Consiliului de Administraţie al ANRCETI şi publicată în Monitorul Oficial din 8 iunie 2012.

Anterior, ANRCETI a identificat piaţa susmenţionată drept susceptibilă reglementării preventive şi a desemnat prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11 din 26.05.2011 SA „Moldtelecom” în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă. Analiza detaliată a pieţei date a arătat că SA „Moldtelecom” deţine o cotă de piaţă, în funcţie de numărul de abonaţi, de 96,8%.

Pentru a preveni utilizarea de către SA „Moldtelecom” a puterii sale semnificative de piaţă în detrimentul concurenţei şi al utilizatorilor finali ANRCETI a impus acestui furnizor o serie de obligaţii speciale preventive, principala fiind orientarea tarifelor la serviciile de telefonie fixă la costurile lor reale. Astfel, SA „Moldtelecom” are obligaţia de a nu utiliza practici tarifare excesive în raport cu costurile de furnizare a serviciilor de telefonie fixă, precum şi practici tarifare de ruinare a concurenţilor în procesul de furnizare a acestor servicii.

Conform hotărârii menţionate, în caz de necesitate SA „Moldtelecom” este obligată să prezinte ANRCETI pentru aprobare şase categorii de tarife: pentru conectarea liniei de abonat, pentru abonamente, pentru apeluri locale, naţionale (interurbane) şi internaţionale de plecare, pentru apeluri către numere în reţelele mobile, către numere independente de locaţie, către numere non-geografice scurte, cu excepţia apelurilor gratuite pentru utilizatorii finali stabilite prin legislaţie sau reglementări. Tarifele vor fi calculate de SA „Moldtelecom” în baza metodologiei aprobate de ANRCETI. Tarifele vor fi argumentate prin calcule şi documente justificative necesare care vor permite ANRCETI să efectueze analiza completă a acestora.

Hotărârea ANRCETI stipulează că valoarea tarifelor medii ponderate la serviciile de telefonie fixă trebuie să fie orientată la costurile medii unitare ale serviciilor, iar structura acestor tarife să permită acoperirea deplină a costurilor aferente serviciilor cu amănuntul respective, fără a genera profituri excesive.

Prin aceleiaşi hotărâre, SA „Moldtelecom” a mai fost obligată să ofere utilizatorilor finali condiţii nediscriminatorii de acces la posturi fixe din reţeaua sa publică de telefonie, să nu condiţioneze furnizarea unui serviciu de telefonie fixă de acceptarea de către utilizatorii finali a unor servicii suplimentare care nu au legătură cu serviciul solicitat, inclusiv de achiziţionarea unor pachete de servicii din care fac parte serviciile de acces şi serviciile de apeluri.

8 iunie 2012

Ultima actualizare: 8/06/2012