Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

La 10 aprilie expiră termenul de prezentare a rapoartelor despre veniturile obţinute în trimestrul I al anului 2013

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aminteşte furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice despre obligaţia de a prezenta, până la data de 10 aprilie 2013, Rapoartele privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, desfăşurată în trimestrul I al anului 2013.

Rapoartele urmează a fi prezentate ANRCETI în modul şi forma prevăzute de Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 din 23.01.2013, în vigoare din 01 februarie 2013. Ele pot fi prezentate prin poştă (MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău), fax (022-222-885) sau prin email (plata.reglementare@anrceti.md). Rapoartele expediate prin fax sau e-mail urmează a fi confirmate în mod obligatoriu prin prezentarea originalului.

Conform Instrucţiunii, furnizorii prezintă ANRCETI, trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, Raportul privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice prin completarea unui formular tipizat ce se conţine în Anexa acestui act normativ.

Neprezentarea, în termenele stabilite, a Rapoartelor privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, inclusiv a rapoartelor cu indicatorul zero la capitolul venituri, constituie o contravenţie prevăzută de Codul contravenţional şi se sancţionează conform prevederilor acestuia. Informaţie suplimentară la numerele de telefon 0-22-251-327 sau 0-22-251-305.

8 aprilie 2013

Ultima actualizare: 8/04/2013