Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

La 15 noiembrie expiră termenul limită de prezentare de către furnizori a rapoartelor statistice pentru trimestrul III al anului 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului asupra faptului că ei au obligaţia să prezinte ANRCETI, prin intermediul sistemului informațional „Raportare on-line”, până la data de 15 noiembrie 2018, rapoartele statistice pentru trimestrul III al anului 2018 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care activează. Această obligație este stabilită în Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 75 din 29.12.2015, prin care a fost modificată și completată Hotărârea Consiliului nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii au obligaţia să completeze şi să prezinte trimestrial ANRCETI formularele statistice „CE-2. Reţele şi servicii fixe”, „CE-3. Reţele şi servicii mobile” şi „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale”. Formularele menţionate se completează de către furnizorii care prestează reţelele sau serviciile respective.

Furnizorii vor completa și vor expedia formularele statistice prin sistemul informațional „Raportare on-line” care poate fi accesat prin intermediul bannerului „Raportare on-line”, publicat pe pagina principală a site-ului ANRCETI www.anrceti.md, sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Sistemul funcționează după principiul „cabinet personal de lucru”, unde fiecare furnizor autentificat în sistem poate crea, edita, vizualiza și expedia formularele respective, aplicând semnătura electronică deținută.

În cazul în care furnizorii nu au posibilitate să completeze și să expedieze formularele statistice prin intermediul sistemului informațional „Raportare on-line”, dânșii vor prezenta ANRCETI formularele completate în formă electronică la adresa: raport.statistic@anrceti.md și în unul din următoarele moduri: (i) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură sau (ii) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 403 mun. Chişinău, MD-2012.

Formularele rapoartelor statistice pot fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI, în secţiunea Formulare ANRCETI. Tot acolo furnizorii pot consulta şi Instrucţiunile pentru completarea acestor formulare.

7 noiembrie 2018

Ultima actualizare: 7/11/2018