Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

Ţările din CSI vor prelua experienţa R. Moldova privind autorizarea generală în sectorul de telecomunicaţii

Administraţiile şi autorităţile de reglementare ale sectorului de telecomunicaţii din ţările CSI vor examina oportunitatea aplicării regimului de autorizare generală a doritorilor de a intra pe piaţa de reţele şi servicii de comunicaţii, regim care se aplică în R. Moldova din anul 2008. Această recomandare se conţine în hotărârea Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de reglementare a telecomunicaţiilor din cadrul Comunităţii Regionale în domeniul Comunicaţiilor (CRC) din CSI aprobată la cea de-a cincia şedinţă a sa care a avut loc joi, 6 octombrie, la Chişinău.

Şedinţa s-a desfăşurat, în premieră, în R. Moldova şi a fost organizată cu suportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI). În cadrul şedinţei au fost discutate probleme actuale legate de liberalizarea pieţei de telecomunicaţii, crearea şi utilizarea fondului pentru serviciul universal, practica de licenţiere a activităţilor în domeniul telecomunicaţiilor, protecţia consumatorilor şi asigurarea parametrilor de calitate a serviciilor.

Reprezentanţii ANRCETI, invitaţi la şedinţă, au avut intervenţii pe marginea tuturor problemelor examinate. Membrii comisiei au manifestat interes şi au dat o înaltă apreciere experienţei acumulate de ANRCETI în ceea ce priveşte implementarea regimului de autorizare generală pe piaţa de comunicaţii electronice. Acest regim a înlocuit licenţierea cu simpla procedură de notificare a autorităţii de reglementare de către solicitant despre intenţia sa de a furniza reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii. Autorizarea generală este gratuită, iar dreptul de a furniza reţele şi servicii se acordă pe un termen nedeterminat.

În aceeaşi şedinţă a fost discutat şi aprobat raportul preşedintelui comisiei despre activitatea acesteia în anii 2009 - 2011, după care, conform Regulamentului comisiei, s-a procedat la alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor comisiei. Membrii acesteia au susţinut prin vot unanim propunerea Comitetului Executiv al CRC privind alegerea directorului ANRCETI, Sergiu Sîtnic, în funcţia de preşedinte al comisiei. În calitate de vicepreşedinţi au fost aleşi Dinara Kasîmova, fost preşedinte al comisiei, şef de secţie din cadrul Agenţiei pentru telecomunicaţii din Republica Kârgâstan, şi Aliar Tamirov, şef de secţie din cadrul ministerului de ramură din Republica Azerbadjan.

Comisia pentru coordonarea activităţii autorităţilor de reglementare a telecomunicaţiilor este una din structurile Comunităţii Regionale în domeniul Comunicaţiilor. Organizaţia dată a fost creată în decembrie 1991 de administraţiile naţionale de telecomunicaţii din ţările CSI în scopul coordonării interstatale a activităţilor în domeniul comunicaţiilor şi poştei. Ea întruneşte 12 membri cu drepturi depline, inclusiv R. Moldova, şi 8 – cu statut de observatori. Comisia nominalizată activează din decembrie 2006 şi are drept scop dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi a schimburilor de experienţă şi informaţii între autorităţile de profil, elaborarea recomandărilor pentru eficientizarea activităţilor de reglementare a sectorului dat.

Album Foto

7 octombrie 2011

Ultima actualizare: 7/10/2011