Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Septembrie, 2020

Consultarea publică a proiectelor caietului de sarcini și procedurii speciale de concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor/serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică două proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI ce vizează concursul pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 800, e900, 2100, 2600 și 3400-3800 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre. Consultarea se va desfăşura până la 25 august 2015, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectelor respective.

Ambele proiecte se referă la concursul pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 800, e900, 2100, 2600 și 3400-3800 MHz, concurs la care ANRCETI, conform prevederilor Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11.02.2013, cu modificările și completările ulterioare, urmează să expună în anul 2015 licenţele de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile menţionate mau sus.

Primul proiect vizează Caietul de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 800, e900, 2100, 2600 și 3400-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, iar celălalt Procedura specială de tip ”Combinatorial clock auction” de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre.

Potrivit notei informative nr.1, Caietul de sarcini include obiectele concursului care urmează a fi expuse în anul 2015, conform graficului elaborat și aprobat prin Ordinul Directorului ANRCETI nr.43/i din 07.07.2015, respectiv, 16 licențe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre, inclusiv o (una) licență în banda de frecvențe 790-862 MHz (800 MHz - Categoria A), 2 (două) licențe în banda de frecvențe 880-915/925-960 MHz (e900 MHz - extra bandă - Categoria B); 2 (două) licenţe în benzile de frecvențe radio 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz și 2010-2025 MHz (2100 MHz - Categoria C și D); 3 (trei) licenţe în banda de frecvenţe de 2500-2690 MHz (2600 MHz - Categoria E, F și G) și 8 licențe în banda 3400-3800 MHz (Categoria H).

Cu referinţă la nota informativă nr.2, proiectul de Procedură specială de tip ”Combinatorial clock auction” stabileşte principiile generale, modul de organizare şi desfăşurare a concursului, atribuţiile organizatorului concursului şi ale comisiei de concurs, descrierea generală a etapelor de organizare și desfășurare a concursului, obligațiile și responsabilitățile candidaților, participanților la concurs precum și a membrilor comisiei etc.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri pe marginea proiectelor supuse consultării publice, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-312.

7 august 2015

Ultima actualizare: 7/08/2015