Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

10 Decembrie, 2022

În anul 2019, piața comunicațiilor poștale a crescut

Raportul statistic privind evoluția pieței comunicațiilor poștale în anul 2019, publicat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) pe pagina www.anrceti.md, arată că veniturile realizate din vânzarea serviciilor poștale au crescut, comparativ cu anul 2018, cu 11,1% și au însumat circa 403 mil. lei, iar traficul total de trimiteri poștale s-a majorat cu 7,6% și a alcătuit peste 62,3 mil. de trimiteri.

Cea mai mare pondere revine veniturilor obținute din realizarea trimiterilor internaționale, care au crescut cu 11,9% și au alcătuit 296,7 mil. lei, iar veniturile îbținute din trimiterile interne au sporit cu 8,8% și au totalizat puțin peste 106 mil. lei.

Analiza traficului poștal arată că, numărul total de trimiteri poștale (corespondența, imprimate (inclusiv saci M), pachete mici), procesate în anul 2019, a crescut cu 6,4% și a alcătuit 45 mil., reprezentând o pondere de 98,5% din volum, în timp ce numărul coletelor poștale a sporit cu 11,8% și a însumat 550,4 mii, cu o pondere de 0,9%, iar numărul trimiterilor Express a crescut cu 2,5% și a alcătuit circa 402 mii, cu o pondere de 0,6%. Din numărul total de trimiteri poștale, 54,1 mil. (86,9%) reprezintă trimiterile poștale interne, iar 8,2 mil. (13,1%) au alcătuit trimiterile poștale internaționale (expediere/recepționare).

Totodată, volumul total al veniturilor obținute din vânzarea serviciilor din sfera serviciului poștal universal a crescut cu 11,3% și a constituit 235,9 mil. lei, reprezentând circa 59,3% din valoarea totală a pieței comunicațiilor poștale.

Traficul de trimiteri poștale din sfera serviciului poștal universal a sporit cu 6,9%, în raport cu 2018, constituind 51,6 mil. de trimiteri, cu o pondere de 82,7% din traficul total de trimiteri poștale.

07 iulie 2020
 

Ultima actualizare: 7/07/2020