Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Iulie, 2019

Consultarea publică a proiectului privind aprobarea cerințelor referitoare la implementarea măsurilor minime de securitate și integritate a rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, versiunea nouă a proiectului (.pdf) Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea cerințelor referitoare la implementarea măsurilor minime ce trebuie întreprinse de către furnizori pentru asigurarea securității și integrității rețelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice. Consultarea se va desfăşura până la 29 mai curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului respectiv.

Proiectul a fost elaborat în temeiul dispoziţiilor Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 şi în scopul realizării acțiunii prevăzute la pct. 2 subpct. 2.2 din Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015.

Potrivit notei informative, documentul respectiv stabilește cerințele minime privind luarea măsurilor de securitate și integritate a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, luate de furnizori pentru respectarea obligațiilor stabilite prin art. 21 al Legii comunicațiilor electronice. Acestea conțin măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea administrării riscurilor ce pot afecta integritatea rețelelor și/sau serviciilor, astfel încât să se prevină sau să se minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor și rețelelor interconectate.

De asemenea, furnizorii vor avea obligația raportării incidentelor cu impact semnificativ, pe măsura apariției lor, iar anual, către data de 31 ianuarie, furnizorii vor transmite către ANRCETI notificarea anuală generalizată privind existenţa incidentelor cu impact semnificativ asupra securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, completând formularul-tip de raportare prevăzut în Anexa 1, cu respectarea instrucţiunilor de completare specificate în Anexa 2 la Hotărârea supusă consultării publice.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

7 mai 2019

Ultima actualizare: 7/05/2019