Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Martie, 2019

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului de modificare și completare a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune astăzi pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului său de Administraţie pentru modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 21.12.2010, cu modificările și completările ulterioare. Consultarea se va desfăşura până la data de 28 mai 2018, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul, acesta a fost elaborat în scopul aducerii Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (în continuare – Procedură) în concordanță cu noile prevederi ale Legii comunicațiilor electronice nr. 241- XVI din 15.11.2007 (în continuare - Legea nr. 241/2007), modificată și completată prin Legea nr. 135 din 07.07.2017, precum și operării unor amendamente la Procedură care au menirea de a clarifica modul de aplicare a unor norme prevăzute în reglementările ANRCETI privind portabilitatea numerelor telefonice.

Autorii proiectului propun completarea Procedurii cu două puncte noi (183 și 184) care stabilesc condițiile în care se va realiza retragerea totală sau parțială a licenței de utilizare a resurselor de numerotare care include unul sau mai multe numere portate în alte rețele, unul sau mai multe blocuri de numere care includ numere portate în alte rețele, precum și condițiile de suspendare sau sistare a activității de furnizare a serviciilor de telefonie, cu utilizarea numerelor portate din alte rețele.

Proiectul conține, de asemenea, o normă nouă care stabilește că furnizorul căruia i-a fost retras unul sau mai multe blocuri de numere are obligaţia de a informa, în scris, furnizorii interconectaţi cu privire la retragerea blocului sau blocurilor de numere, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere. În plus, autorii proiectului propun modificarea denumirii Procedurii în Procedura de administrare și gestionare a resurselor de numerotare, așa cum este prevăzut în art. 82 alin. (12) din Legea nr. 241/2007.

În nota informativă se mai arată că punerea în aplicare a proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din partea furnizorilor de rețele de telefonie mobilă sau de telefonie fixă și a utilizatorilor finali ai acestor servicii, precum și cheltuieli suplimentare din bugetul statului sau cel al ANRCETI.

Persoanele interesate pot expedia observații şi recomandări asupra proiectului suspus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022 222 885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefoanele 022 251 320 și 22 251 312.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

7 mai 2018

Ultima actualizare: 7/05/2018