Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2019

ANRCETI a beneficiat de un atelier de lucru oferit de programul de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Săptămâna curentă, specialiști din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) au beneficiat de un atelier de lucru, organizat în cadrul programului de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX, cu tema ”Securitatea și integritatea rețelelor de comunicații electronice”. La eveniment au participat și specialiști din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al RM (MEI), Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), dar și un reprezentant al Delegației UE la Chișinău. Atelierul de lucru a fost susținut de directorul Centrului Național pentru Securitate Cibernetică din Lituania.

Expertul a prezentat practici ale Autorității de Reglementare în Comunicații din Lituania (RRT) în domeniul securității cibernetice la nivel național și măsurile luate pentru asigurarea protecției împotriva atacurilor asupra rețelelor de comunicații electronice.

Totodată, specialiștii ANRCETI și reprezentantul MEI au prezentat o analiză a cadrului legal al RM în domeniul securității și integrității rețelelor de comunicații electronice și au discutat aspecte privind cerințele și măsurile minime de securitate luate de furnizorii de rețelele și/sau servicii de comunicații electronice, în scopul asigurării securității și integrității lor.

Programul TAIEX este un instrument de acordare a asistenţei tehnice și schimbului de informații în vederea transpunerii normelor legislaţiei UE în statele beneficiare şi aplicării acestora de către autorităţile din statele respective. Acest program prevede consilierea specialiştilor din ţările beneficiare prin asistenţă oferită de către experţi din ţările UE.

7 martie 2019

Ultima actualizare: 7/03/2019