Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

02 Iunie, 2023

În atenţia furnizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aminteşte furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice despre obligaţia acestora de a prezenta ANRCETI, până la data de 10 aprilie 2011, rapoartele pentru primul trimestru al anului curent despre veniturile provenite din activitatea sa în domeniul comunicaţiilor electronice.

Obligaţia dată este stabilită de Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.91-93 (3624-3626), art. 333). Conform acesteia, furnizorii prezintă Agenţiei, trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, raportul privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice prin completarea unui formular tipizat ce se conţine în Anexa instrucţiunii. Raportul se prezintă în forma stabilită de anexa menţionată prin poştă (MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău), fax (0-22-222-885) sau e-mail (plata.reglementare@anrceti.md). Rapoartele expediate prin fax sau e-mail urmează a fi confirmate în mod obligatoriu prin prezentarea originalului.

ANRCETI atenţionează furnizorii asupra faptului că neprezentarea în termenele stabilite a rapoartelor privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, inclusiv a rapoartelor cu indicatorii zero la capitolul respectiv, constituie o contravenţie prevăzută de Codul contravenţional şi se sancţionează conform prevederilor acestuia.

6 aprilie 2011

Ultima actualizare: 6/04/2011