Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Martie, 2021

ANRCETI a încheiat un acord de colaborare cu UKE din Republica Polonă

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) din Republica Moldova şi Oficiul Comunicațiilor Electronice (UKE) din Republica Polonă au încheiat un acord de colaborare în domeniul comunicaţiilor electronice. Documentul a fost semnat la 3 iulie, la Varșovia, de către directorul ANRCETI, Octavian Rău și președintele UKE, Marcin Cichy.

Semnarea documentului a avut loc în cadrul vizitei de lucru a directorului ANRCETI la Varșovia, vizită efectuată în scopul participării la un atelier de lucru, organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), în cooperare cu Oficiul de Comunicații Electronice (UKE) din Republica Polonă, privind elaborarea Hărții digitale a infrastructurii și serviciilor electronice în bandă largă.

Documentul stabileşte obiectivele, domeniile şi instrumentele de cooperare între părţi, printre care: desfășurarea consultărilor reciproce și a schimbului de informații privind stabilirea strategiilor și mecanismelor de cooperare activă în cadrul proiectelor comune, constituirea echipelor de experţi, organizarea vizitelor și a atelierelor comune în domeniul reglementării comunicațiilor electronice.

Directorul ANRCETI, Octavian Rău, consideră că acest acord va demara relația de colaborare, în materie de reglementare a comunicațiilor electronice, a autorității pe care o conduce cu autoritatea de reglementare din Republica Polonă, care va deține în 2020 președinția grupului reglementatorilor din țările Parteneriatului Estic (PaE), EaPeReg, subliniind că schimbul de experiență cu colegii din Varșovia va impulsiona realizarea obiectivelor Republicii Moldova în privința încheierii acordurilor de roaming cu țările PaE, și va fi de mare utilitate pentru specialiștii din cadrul ANRCETI, în vederea creării Hărții digitale a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

ANRCETI încheie acorduri de colaborare cu autorități de reglementare de profil din țările Uniunii Europene (UE) în baza art. 100 din Acordul de asociere UE-R. Moldova. În ultimii ani, ANRCETI a semnat asemenea acorduri cu autoritățile de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din Bulgaria, România, Lituania, Cehia, Macedonia și Croația.

Album foto

4 iulie 2019

Ultima actualizare: 4/07/2019