Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

Mai mulți furnizori sancționați pentru nerespectarea condițiilor de autorizare generală a furnizării reţelelor și serviciilor de comunicaţii electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În primul semestru al anului 2018, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în calitate de organ de constatare a contravențiilor în domeniile din competența sa și de aplicare a sancțiunilor în privința contravenienților, a sancționat, pentru nerespectarea condițiilor de autorizare generală a furnizării rețelelor și serviciilor de comunicaţii electronice, șapte furnizori de rețele și servicii și administratorul unei companii ce activează în acest domeniu. Potrivit unui raport al ANRCETI, furnizorilor le-au fost aplicate, conform prevederilor Codului contravențional, amenzi de la 6 000 lei la 12 000 lei (120 - 240 unități convenționale – u. c.), iar persoanei cu funcție de răspundere – o amendă de 1 500 lei (30 u. c.).

Raportul precizează că persoanele în cauză au fost sancționate pentru neprezentarea în termenele stabilite a rapoartelor privind datele statistice tehnice și financiare ce țin de furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicaţii electronice, a rapoartelor privind veniturile din activitatea în acest domeniu, precum și pentru neachitarea plăţii de reglementare și monitorizare.

ANRCETI a mai constatat și examinat două cazuri de utilizare fără licență și fără permis tehnic a canalelor/frecvențelor radio, două cazuri de încălcare a regulilor de protecție a liniilor și instalațiilor de comunicații electronice și două cazuri de conectare neautorizată sau de admitere a conectării neautorizate la reţelele de comunicaţii electronice. Pentru prima încălcare contravenienților li s-au aplicat câte o amendă de 12 000 lei (240 u. c.), pentru a doua – câte 6 000 lei (120 u. c.) și pentru a treia încălcare – amenzi de 1 500 și, respectiv, 2 500 lei (30 și 50 u. c.).

În aceeași perioadă, ANRCETI a pornit o cauză contravențională privind instalarea sau utilizarea stațiilor de radiocomunicații, inclusiv a antenelor de emisie, fără coordonarea cu organul abilitat și fără obținerea de la acesta a autorizației de utilizare, încălcare pentru care făptașul a fost sancționat cu o amendă de 15 000 lei (300 u. c.). Per total, în prima jumătate a anului curent, în rezultatul examinării cauzelor contravenționale pornite de ANRCETI, au fost aplicate sancțiuni sub formă de amendă în valoare de 115 000 lei.

În conformitate cu prevederile Codului contravenţional, specialiștii Agenției, împuterniciți de directorul acesteia, constată contravenţiile în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poştale şi al tehnologiei informaţiei și încheie procese verbale, iar directorul și directorii adjuncți ai ANRCETI examinează cauzele contravenționale și aplică contravenienților sancţiunile prevăzute de codul respectiv. Amenzile aplicate sunt virate integral la bugetul public național.

4 iulie 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 4/07/2018