Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

08 Iunie, 2023

ANRCETI publică, în premieră, graficul controalelor planificate pentru trimestrul în derulare

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa de Internet Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2013 asupra activităţii persoanelor care deţin dreptul de a activa în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei. Documentul a fost aprobat prin decizia directorului ANRCETI în conformitate cu prevederile Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr.131 din 08.06.2012, în vigoare din 1 martie 2013.

Potrivit cerinţelor acestei legii, ANRCETI va continua publicarea graficelor trimestriale ale controalelor planificate pentru a asigura transparenţa şi previzibilitatea activităţilor sale privind supravegherea respectării normelor legislaţiei în domeniu.   

Conform graficului publicat astăzi, în perioada aprilie – iunie curent, specialiştii ANRCETI vor supune controalelor planificate 30 de agenţi economici autorizaţi cu dreptul de a furniza reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice. Controlul planificat reprezintă totalitatea acţiunilor realizate de ANRCETI în vederea verificării gradului de respectare de către furnizori a prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniu şi au drept scop prevenirea eventualelor abateri de la cerinţele legii.

ANRCETI exercită controlul asupra activităţii furnizorilor din sectorul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei doar în limitele competenţei atribuite prin lege. În exercitarea atribuţiilor sale de control ANRCETI pune accentul pe prevenirea încălcării legislaţiei prin aspectul consultativ al controalelor, pe obiectivitate, imparţialitate şi pe prezumţia respectării legislaţiei de către furnizorii supuşi controalelor.

Durata controlului planificat nu poate depăşi 10 zile calendaristice. Procedura de control se încheie prin întocmirea de către specialiştii ANRCETI a unui act de control, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării controlului. În cazul în care în cadrul controlului specialiştii ANRCETI constată încălcări ale legislaţiei, în adresa persoanei supuse controlului se emite o prescripţie privind înlăturarea acestor încălcări. Persoana dată  este obligată să înlăture încălcările indicate în prescripţie în termen de cel mult o lună de la data înmânării acesteia. În cazul în care persoana supusă controlului nu înlătură încălcările în termenul stabilit, ANRCETI emite o prescripţia repetată, iar dacă persoana dată nu-şi onorează obligaţiile nici în termenul stabilit după emiterea repetată a prescripţiei, ANRCETI iniţiază procedura de aplicare faţă de persoana în cauză a sancţiunilor prevăzute de legislaţie.

În trimestrul I al anului 2013 ANRCETI a efectuat 31 de controale ale activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, dintre care 20 – au fost controale planificate şi 11 – inopinate. În cursul anului, ANRCETI va publica pe pagina sa electronică şi graficele controalelor planificate pentru trimestrele III şi IV, precum şi rezultatele controalelor efectuate.

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI supraveghează respectarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei şi a actelor normative în domeniul comunicaţiilor electronice, constată contravenţiile în acest sector, în domeniul comunicaţiilor poştale şi a tehnologiei informaţiei prin încheierea proceselor verbale corespunzătoare şi le remite ulterior spre examinare instanţei de judecată.

4 aprilie 2013

Ultima actualizare: 4/04/2013