Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

ANRCETI a aprobat Programul de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2013

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) planifică să elaboreze şi să adopte, în anul 2013, 26 de acte de reglementare, majoritatea dintre ele (19) având scopul de a stimula concurenţa prin promovarea măsurilor de reglementare preventivă a activităţii furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă. Acest obiectiv este stabilit de Programul de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2013, care completează Planul de activitate a acesteia pe anul curent. Ambele documente sunt publicate pe pagina electronică a ANRCETI: www.anrceti.md.

Programul a fost elaborat şi adoptat de către ANRCETI pentru a asigura transparenţa şi previzibilitatea activităţilor de reglementare şi a facilita accesul persoanelor interesate la informaţia despre noile acte de reglementare pe care aceasta le va promova în anul 2013.

În scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele de comunicaţii electronice, ANRCETI va desfăşura ciclul doi al analizei pieţelor relevante, în cadrul căreia va revizui măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor de comunicaţii electronice desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele 1 – 9. ANRCETI va revizui, de asemenea, definiţiile pieţelor relevante existente şi va analiza situaţia concurenţială pe aceste pieţe în vederea desemnării furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă. În acest scop ANRCETI planifică să modifice şi lista pieţelor relevante definite drept susceptibile reglementării preventive în anul 2009.

Totodată, în legătură cu desemnarea, în anul 2011, a S.A.”Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie ANRCETI va elabora şi aproba Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă prestate utilizatorilor finali de către acest furnizor. ANRCETI intenţionează, de asemenea, să aprobe un set de modificări şi completări la Regulamentul cu privire la interconectare. Prin această lucrare ANRCETI urmăreşte scopul de a înlătura problemele identificate în procesul aplicării regulamentului dat şi de a-l aduce în concordanţă cu evoluţia tehnologică a pieţei comunicaţiilor electronice.

La capitolul reglementarea utilizării spectrului de frecvenţe ANRCETI planifică elaborarea documentelor de concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio 2100 MHz, 2500 - 2690 MHz în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, precum şi a condiţiilor de licenţă tip pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor radio în benzile de frecvenţă 900 MHz, 1800 MHz.

Programul prevede, de asemenea, aprobarea proiectului de Regulament privind furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice utilizatorilor finali, elaborat şi supus consultării publice în toamna anului 2012, amendarea Regulamentului privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, elaborarea şi adoptarea indicatorilor de calitate la furnizarea serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit notei care însoţeşte Programul, acesta poate suferi modificări în cazul în care va fi amendată Legea comunicaţiilor electronice, alte legi sau acte normative, documente de politici ce vizează sectorul de comunicaţii electronice, precum şi în funcţie de evoluţiile pieţei, de efectuarea unor modificări şi completări la Planul de activitate al ANRCETI pe anul 2013.

4 ianuarie 2013

Ultima actualizare: 4/01/2013