Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iulie, 2019

Consultarea publică a proiectului privind analiza pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie şi măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) de analiză a pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piața 9) şi proiectul (.pdf) de hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 21 decembrie 2018.

Proiectele sus-menționate au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 57 și art. 61 alin (1) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/2007, care stabilesc că ANRCETI identifică pieţele relevante și efectuează analize pe aceste piețe, în termen de 3 ani de la stabilirea unei măsuri anterioare privind piețele respective, în scopul constatării existenței concurenței efective pe aceste piețe.

Potrivit Notei informative care însoţește aceste documente, urmare a efectuării analizei, ANRCETI concluzionează că Piaţa 9 este în continuare susceptibilă reglementării preventive, iar S.A. „Moldtelecom” continuă să dețină puterea semnificativă pe această piață. Astfel, în urma analizei efectuate, ANRCETI a ajuns la concluzia necesității menținerii obligațiilor speciale preventive, impuse anterior în sarcina acestui furnizor.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022 251 330.

Proiectul de analiză este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

3 decembrie 2018

Ultima actualizare: 3/12/2018