Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

La 10 octombrie expiră termenul de prezentare a rapoartelor despre veniturile obţinute în trimestrul III al anului 2012

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice asupra faptului că ei au obligaţia, conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02 iunie 2010, să prezinte, până la data de 10 octombrie 2012, rapoartele privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, desfăşurată în trimestrul III al anului 2012.

Rapoartele respective urmează a fi prezentate în modul şi forma prevăzute de Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată prin Hotărârea susmenţonată, prin poştă (MD-2012, bd. Ştefan cel Mare, 134, mun. Chişinău), fax (022-222-885) sau prin e-mail (plata.reglementare@anrceti.md). Conform acestui act normativ, furnizorii prezintă ANRCETI, trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, raportul privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice prin completarea unui formular tipizat ce se conţine în Anexa Instrucţiunii. Rapoartele expediate prin fax sau e-mail urmează a fi confirmate în mod obligatoriu prin prezentarea originalului.

Neprezentarea, în termenele stabilite, a rapoartelor privind veniturile obţinute din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, inclusiv a rapoartelor cu indicatorii zero la capitolul respectiv, constituie o contravenţie prevăzută de Codul contravenţional şi se sancţionează conform prevederilor acestuia

Informație suplimentară la numerele de telefon 0-22-251-327 sau 0-22-251-305

3 octombrie 2012

Ultima actualizare: 3/10/2012