Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

ANRCETI a operat modificări şi completări la Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate

Începând de astăzi, 3 august, blocurile de numere şi tranşele de numere deţinute de titularii licenţelor pentru utilizarea resurselor de numerotare pot face obiectul unei cereri de cesionare a unei licenţe de acest tip. Această prevedere se conţine în hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind modificarea şi completarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice. Hotărârea a intrat în vigoare la 3 august 2012 - ziua publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Potrivit hotărârii ANRCETI, numerele geografice şi numerele independente de locaţie atribuite pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe pot fi cesionate în blocuri complete de o mie sau zece mii de numere ori în una sau mai multe tranşe a câte o sută şi o mie de numere din aceleaşi blocuri de numere.

Numerele non-geografice atribuite pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile şi mobile virtuale vor fi cesionate în blocuri complete de o 100 mii de numere ori în una sau mai multe tranşe de 10 mii de numere din acelaşi bloc de numere. Codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere “1”, cu excepţia numerelor de forma 11x şi numerelor pentru rutare 17xx (unde x = 0..9) pot fi cesionate câte un număr. Aceeaşi regulă este valabilă şi pentru blocurie de numere “814xxxxx” şi “821xxxxx”. Celelalte numere din şirurile “8” şi “9” vor fi cesionate în blocuri complete de o sută şi, respectiv, o mie de numere ori în una sau mai multe tranşe a câte zece şi, respectiv, a câte o sută de numere din acelaşi bloc.

Totodată, hotărârea stabileşte că avizul privind nedistorsionarea concurenţei, eliberat de către autoritatea de protecţie a concurenţei, va fi solicitat de ANRCETI numai în cazul cesionării licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio.

ANRCETI aplică procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate (frecvenţe/canale radio şi resurse de numerotare) cu începere din luna martie 2010. Ea se rezumă la următoarele: solicitantul care doreşte să i se cesioneze licenţa prezintă la ANRCETI o cerere scrisă prin completarea unui formular tip, însoţită de documentele prevăzute de procedura de cesionare, iar ANRCETI, în cel mult 7 zile de la data realizării cererii, emite decizia privind acceptarea cesionării licenţei şi informează în scris solicitantul, în termen de trei zile, despre decizia sa.

Conform Legii comunicaţiilor electronice, procedura de cesionare a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de reţele şi/sau de servicii de comunicaţii electronice se stabileşte de către ANRCETI. Cesionarea înseamnă transmiterea licenţei de către titularul acesteia unui terţ în baza unui contract de cesiune.

3 august 2012

Ultima actualizare: 3/08/2012