Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Ianuarie, 2021

ANRCETI informează furnizorii de servicii poștale despre necesitatea prezentării în termen a rapoartelor statistice pentru trimestrul I al anului 2019

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează furnizorii de rețele și/sau servicii poștale despre faptul că ei au obligaţia să prezinte ANRCETI, până la data de 10 aprilie 2019, rapoartele statistice pentru trimestrul I al anului 2019 privind evoluţia situaţiei pe piaţa serviciilor poștale. Această obligație a fost stabilită, în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, de către Consiliul de Administrație al ANRCETI, prin Hotărârea nr. 19 din 05.08.2016, în vederea realizării rapoartelor statistice cu privire la furnizarea serviciilor poștale.

Potrivit hotărârii menționate, furnizorii respectivi, autorizați în condițiile Legii comunicaţiilor poștale, au obligația să transmită ANRCETI datele statistice conform formularului tipizat al raportului statistic în fiecare trimestru, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare.

Formularul va fi descărcat de către furnizori de pe Pagina furnizorului, secțiunea Formulare, a site-ului ANRCETI, apoi completat și transmis ANRCETI. Documentul va fi completat de către furnizori trimestrial, în mod cumulativ. Aceasta înseamnă că datele pentru fiecare din trimestrele II, III şi IV vor reflecta situația de la începutul anului de raportare până la sfârşitul trimestrului de raportare. Informaţia din raportul pentru trimestrul IV al anului va reflecta situaţia anuală. În cazul în care datele reflectă o fotografie a situaţiei (de exemplu, datele privind personalul, etc.), furnizorul va prezenta situaţia de la sfârşitul trimestrului de raportare.

Pentru a facilita verificarea și procesarea datelor de către ANRCETI, furnizorii urmează să expedieze formularele completate prin poşta electronică în formatul iniţial MS Excel la adresa de e-mail: raport.statistic@anrceti.md. Suplimentar, formularele vor fi printate şi prezentate ANRCETI în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către reprezentantul furnizorului de servicii poştale, sub luare de semnătură sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire, la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. Chişinău.

Furnizorii pot găsi informații suplimentare la această temă în Instrucţiunea privind modul de completare a Formularului tipizat al Raportului statistic al furnizorului de reţele şi/sau servicii poştale, document care poate fi consultat pe Pagina furnizorului, secțiunea Formulare, a site-ului ANRCETI.

3 aprilie 2019

Ultima actualizare: 3/04/2019