Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

Consultarea publică a proiectului de modificare şi completare a hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectul de modificare şi completare a hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică. Consultarea se va desfăşura până la 16 august curent, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului.

Elaborarea proiectului nominalizat a fost cauzată de necesitatea stabilirii tarifului pentru numerele naţionale scurte de forma „14xxx” care urmează să substituie, conform hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 14 din 23.06.2011 cu privire la implementarea accesului la codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere „1” fără utilizarea prefixului „0”, actualele numere locale scurte de forma „02A(B) 14xx”. În nota informativă care însoţeşte proiectul se precizează că hotărârea dată prevede retragerea din uz, la data de 31.01.2012, a acestor numere, substituirea lor cu numerele naţionale scurte de forma „14xxx”, eliberarea de către ANRCETI a licenţelor de utilizare a numerelor date cu începere din 01.09.2011.

Pornind de la principiile de formare a tarifelor pentru resursele de numerotare, cererea preconizată pentru numerele naţionale scurte, cheltuielile directe şi indirecte legate de gestionarea Planului Naţional de Numerotare (PNN), ANRCETI a calculat un tarif de 10 000 lei pentru un număr naţional scurt de forma „14xxx”. Potrivit PNN, numerele naţionale scurte „14xxx” vor fi atribuite furnizorilor, la solicitare, pentru serviciile de informaţii de interes general: transport auto, inclusiv taxi, transport feroviar, aerian, servicii medicale. Pentru aceleaşi servicii ANRCETI atribuie şi numere din blocul „0814 xxxxx”, tariful pentru un număr fiind de 5 lei.

Totodată, ANRCETI a stabilit tariful pentru numerele ce vor fi atribuite reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe din şirul de numere „3” în mărime de 0,2 lei/număr anual.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: (0 22) 222-885 şi/sau la adresa de e-mail:office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

2 august 2011

Ultima actualizare: 2/08/2011