Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

La 10 iulie expiră termenul limită de prezentare a rapoartelor trimestriale privind veniturile în sectorul comunicațiilor electronice și statistica comunicațiilor poștale

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) amintește că, până la 10 iulie curent, furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice au obligația să prezinte ANRCETI rapoartele privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, desfăşurată în trimestrul II al anului 2018, iar furnizorii de rețele și/sau servicii poștale – rapoartele statistice privind evoluţia situaţiei în același trimestru pe segmentele de piaţă pe care activează aceștia.

Obligația furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice este stabilită în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobată și Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare. Furnizorii nominalizați întocmesc rapoartele respective prin completarea formularului tipizat ce se conţine în Anexa instrucţiunii menţionate.

ANRCETI recomandă furnizorilor să completeze și să expedieze formularul raportului prin intermediul sistemului informaţional „Raportare on-line”, disponibil pe pagina principală a site-ului ANRCETI sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Formularul raportului, în format Excel, poate fi descărcat de pe site-ul ANRCETI, secţiunea Formulare/Achitarea plății de reglementare și monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice. Fiecare furnizor autentificat în sistem poate descărca, completa și expedia formularul respectiv, aplicând semnătura electronică deținută.

În cazul în care furnizorii nu dispun de posibilități tehnice pentru a executa lucrarea dată prin sistemul „Raportare on-line”, ei vor remite formularul completat către ANRCETI prin fax 022 222 885 sau în formă electronică la adresa de e-mail: plata.reglementare@anrceti.md și în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, la oficiul ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD-2012, sub luare de semnătură sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI.

Cu referință la furnizorii de rețele și servicii poștale, notăm că aceștia, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 19 din 05.08.2016, au obligația să transmită ANRCETI datele statistice cumulative conform formularului tipizat al raportului statistic în fiecare trimestru, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare. Formularul se completează în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de completare a Formularului tipizat al Raportului statistic al furnizorului de reţele şi/sau servicii poştale, care poate fi consultată pe Pagina furnizorului a site-ului ANRCETI, secțiunea Formulare/Formularul statistic comunicații poștale.

Formularul respectiv poate fi descărcat, în format Excel, din aceeași secțiune a paginii web oficiale a ANRCETI. După completare, acesta urmează a fi expediat ANRCETI prin poșta electronică, în format Excel, la adresa: raport.statistic@anrceti.md și în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către reprezentantul furnizorului, sub luare de semnătură sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire, la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 403, mun. Chişinău.

2 iulie 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 2/07/2018