Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Februarie, 2019

În anul 2017, valoarea pieței serviciilor poștale a înregistrat o creștere de 5,3%

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Raportul statistic privind evoluția pieței de servicii poștale în anul 2017, publicat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) pe pagina sa web oficială, arată că valoarea pieței serviciilor poștale din Republica Moldova a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 16 mil. 227,9 mii lei (+5,3%) și a însumat 320 mil. 94,8 mii lei.

Creșterea valorii pieței de servicii poștale se datorează creșterii numărului de trimiteri Expres, cu +19,8% și de colete poștale, cu +13,1%, tarifele acestora fiind mai mari decât cele ale trimiterilor poștale simple. Astfel, volumul veniturilor realizate din trimiterile Expres a înregistrat o creștere de 6,3% și a alcătuit 98 mil. 771,4 mii lei, iar veniturile provenite din expedierea coletelor poștale au crescut cu 6,6% și au însumat 45 mil. 442,6 mii lei.

Din volumul total al veniturilor poștale, 226 mil. 995,3 mii lei (71%) au înregistrat veniturile din trimiterile poștale internaționale, iar 93 mil. 99,5 mii lei (29%) au alcătuit veniturile realizate din trimiterile poștale interne.

Potrivit acelorași date, numărul total de trimiteri poștale procesate în anul 2017 (trimiteri poștale simple, colete poștale, trimiteri Expres) a crescut cu 57,1 mii (+0,1%) și a alcătuit 61 mil. 656,6 mii de trimiteri poștale. Astfel, trimiterile poștale simple au înregistrat un trafic de 60 mil. 863,1 mii, reprezentând o pondere de 98,7%, coletele poștale au atins cifra de 436,353 mii, având o pondere de 0,7%, iar trimiterile Expres au însumat 357,151 mii, alcătuind o pondere de 0,6%. Din numărul total de trimiteri poștale, 56 mil. 435,2 mii (91,5%) au alcătuit trimiterile poștale interne, iar 5 mil. 221,4 mii (8,5%) au reprezentat trimiterile poștale internaționale.

Totodată, volumul total al veniturilor provenite din vânzarea serviciilor din sfera serviciului poștal universal a constituit 147 mil. 53,4 mii lei, reprezentând circa 46% din valoarea totală a pieței serviciilor poștale.

Traficul de trimiteri poștale din sfera serviciului poștal universal a crescut cu 2 mil. 776,3 mii (+11,6%), față de anul 2016, constituind o pondere de 43,3% din traficul total de trimiteri poștale. Din numărul total de trimiteri din sfera serviciului poștal universal, 99,8% au fost realizate de furnizorul de serviciu poștal universal Î.S.”Poșta Moldovei”, iar 0,2% din trimiteri au fost procesate de S.R.L. ”New Post International MLD”.

ANRCETI elaborează și publică anual raportul statistic privind Evoluția pieței serviciilor poștale în anul precedent începând cu anul 2016. Rapoartele respective sunt publicate pe pagina web oficială a ANRCETI și pot fi accesate aici.

2 mai 2018

Ultima actualizare: 2/05/2018