Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

În 2012, încă 83 de doritori au trecut procedura de autorizare generală pentru a activa pe piaţa comunicaţiilor electronice

În anul 2012, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aplicat regimul de autorizare generală pentru încă 83 de persoane, care si-au manifestat intenţia, prin depunerea notificărilor prevăzute de legislaţia în vigoare, de a furniza reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice. Astfel, la 1 ianuarie 2013, numărul total de persoane care deţin dreptul de a activa pe această piaţă a atins cifra de 560.

Din acest număr, 498 de persoane au obţinut dreptul de a furniza reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice în baza regimului de autorizare generală, pe care ANRCETI î-l aplică din luna septembrie 2008, iar 62 sunt deţinători de licenţe pentru activităţi în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, obţinute, până în 2008, în condiţiile Legii telecomunicaţiilor care acţiona în perioada respectivă. La expirarea termenului de valabilitate a licenţelor nominalizare (5 ani), titularii acestora urmează să treacă procedura de autorizare generală.

Din cele 83 de persoane care au trecut în 2012 procedura dată, 45 sunt noi intrate pe piaţă, iar 38 – foşti deţinători de licenţă care au activat anterior pe piaţa dată. Practic toţi cei autorizaţi de ANRCETI sunt persoane juridice.

Ca şi în anii precedenţi, în 2012 majoritatea absolută – 63 – din persoanele supuse procedurii de autorizare generală autorizate au ales să furnizeze atât reţele, cât şi servicii publice de comunicaţii electronice. 14 persoane au decis să furnizeze doar reţele de comunicaţii electronice, iar 6 – doar servicii publice de comunicaţii electronice. Cele mai solicitate genuri de activitate au fost reţelele şi serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale, de acces la Internet şi transmisiuni de date.

Regimul de autorizare generală se rezumă la faptul că persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice depune la ANRCETI o notificare, după care îşi poate începe activitatea. ANRCETI, în cel mult 7 zile de la notificarea începerii activităţii, eliberează solicitantului o declaraţie informativă tip ce confirmă depunerea notificării şi înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor, precum şi condiţiile autorizării generale, care stabileşte drepturile şi obligaţiile furnizorului. Procedura de autorizare generală este gratuită, iar dreptul de a furniza reţele şi servicii se acordă pe un termen nelimitat.

Potrivit rapoartelor prezentate ANRCETI de către jucătorii de pe piaţă, în perioada ianuarie – septembrie 2012 pe cele patru pieţe de comunicaţii electronice efectiv au desfăşurat activităţi, în total, 342 de furnizori. Majoritatea dintre ei furnizează servicii de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale, transmisiuni de date şi acces la Internet la puncte fixe. Pe piaţa de telefonie fixă activează 24 de furnizori, iar pe cea a comunicaţiilor mobile – trei. O parte din furnizori activează pe două, trei sau chiar patru pieţe de comunicaţii electronice.

2 ianuarie 2013

Ultima actualizare: 2/01/2013