Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

06 Decembrie, 2023

Consultarea publică a proiectului cu privire la modificarea, completarea şi expunerea în redacţie nouă a Anexei nr.2 a HCA al ANRCETI nr.278 din 17.11.09 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune spre consultare publică proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la modificarea, completarea şi expunerea în redacţie nouă a Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice. Data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului este 15 iunie 2012.

Necesitatea modificării şi completării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 278 din 17 noiembrie 2009 a fost condiţionată de complexitatea şi dinamica dezvoltării sectorului comunicaţiilor electronice, trecerea utilizatorilor de acces la Internet de la conexiunile de tip dial-up, ISDN, la serviciile de acces în bandă largă DSL, xDSL, ethernet FTTx, mobil, wireless, în conformitate cu obiectivele Programului de dezvoltare a accesului la Internet de bandă largă pe anii 2010 - 2013 şi întru acoperirea aspectelor pe care ANRCETI necesită să le supravegheze, analizeze şi reglementeze în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale stabilite prin Legea comunicaţiilor electronice Nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007.

Nota informativă care însoţeşte proiectul specifică că în proiect se propune stabilirea, în corespundere cu standardele şi recomandările europene şi internaţionale, a 12 parametri tehnici şi administrativi de calitate pentru furnizarea serviciilor publice de acces la Internet.

Data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului este 15 iunie 2012.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului, în scris, prin poştă la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022 222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022 251-312.

1 iunie 2012

Ultima actualizare: 6/06/2012