Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

ANRCETI anunță consultarea publică a unui nou proiect de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 126 din 02.06.2009

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic. Luând în considerare termenii restrânși pentru aprobarea proiectului în cauză, consultarea publică se va desfăşura până la 26 decembrie 2018, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului respectiv.

Proiectul a fost elaborat în scopul actualizării Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 126 din 02.06.2009 şi aducerii acesteia în conformitate cu ultimele modificări la Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 și este în corespundere cu prevederile Deciziei Comisiei Europene 2005/513/EC privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda 5 GHz pentru implementarea sistemelor de radioacces, inclusiv a rețelelor cu acces local radio (WAS/RLAN).

Alte detalii despre proiectul menționat se regăsesc în nota informativă care însoțește acest document. Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefonul 022 251 330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

21 decembrie 2018

Ultima actualizare: 21/12/2018