Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2018

Serviciul Tehnologia Informaţiei

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Serviciul Tehnologia Informaţiei (STI) are misiunea de a asigura cu soluţii procesul de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale, elaborarea şi realizarea politicii de securitate a sistemelor informaţionale din cadrul ANRCETI, precum şi efectuarea lucrărilor necesare pentru automatizarea proceselor de lucru din cadrul Agenţiei.

Atribuţii de bază:
*     Elaborarea soluţiilor de program pentru asigurarea integrării informaţionale a resurselor şi sistemelor informaţionale ale ANRCETI;
*     Efectuarea analizei şi implementarea noilor tehnologii în administrarea reţelelor şi sistemelor informaţionale ale ANRCETI;
*     Asigurarea accesului utilizatorilor interni şi externi la resursele sistemului informaţional al ANRCETI;
*     Promovarea iniţiativelor şi politicilor, lansate de ANRCETI în conformitate cu strategiile de dezvoltare a sectoarelor reglementate de ea;
*     Realizarea procedurilor de gestionare a resurselor TIC din cadrul ANRCETI;
*     Organizarea şi realizarea procesului de administrare şi dezvoltare a sistemelor informaţionale şi infrastructurii reţelei TI din cadrul ANRCETI; 
*     Identificarea și implementarea politicilor de securitate şi acces la resursele software şi hardware din cadrul ANRCETI.

Personalul Serviciului

 

Valeriu MADAN – Şef al Serviciului Tehnologia Informaţiei

Studii: Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (1994).
Lucrează la Agenţie de la fondarea acesteia (2000). În perioada 1995-2012 a activat la catedra „Automatică şi Tehnologii Informaţionale” din cadrul UTM. Este specialist în domeniul Tehnologiei Informaţiei. În 2011, pentru aportul adus la dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, i s-a conferit titlul onorific de „Maestru în tehnologia informaţiei şi comunicaţii”.

Tel.: 022-251-313
e-mail: valeriu.madan@anrceti.md

 

Sergiu COPĂCEAN – Specialist principal STI
Tel.: 022-251-355, e-mail: sergiu.copacean@anrceti.md

Olesea UNGUREANU – Specialist superior STI
Tel: 022-251-361, e-mail: olesea.ungureanu@anrceti.md

Ultima actualizare: 23/08/2017