Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2018

Serviciul Organizatoric, Control Intern şi Documentare

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Serviciul Organizatoric, Control Intern şi Documentare are misiunea de a asigura organizarea şi ţinerea conformă a lucrărilor de documentare, asigurarea activităţii organizatorice şi de control intern în cadrul ANRCETI.

Atribuţii de bază:
*     executarea lucrărilor de documentare şi realizarea controlului sistematic asupra executării în termenii stabiliţi şi conforme de către subdiviziunile Agenţiei a documentelor;
*     efectuarea controlului asupra mersului executării Planului de activitate al ANRCETI;
*     efectuarea controlului asupra realizării ordinelor, dispoziţiilor, sarcinilor şi indicaţiilor conducerii ANRCETI, în cadrul acesteia;
*     organizarea înregistrării cetăţenilor, care solicită audienţa conducerii Agenţiei;
*     analiza datelor privind examinarea documentelor, petiţiilor şi audienţei cetăţenilor.

Personalul Serviciului

 

Valentina DUMBRAVA – Şef al Serviciului Organizatoric, Control Intern şi Documentare

Studii: Universitatea de Stat din Moldova (1987), Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (2002).

Lucrează la Agenţie din iunie 2008. Anterior a activat în cadrul Ministerului Dezvoltării Informaţionale, ÎS „CRIS Registru”, Centrului de Calcul al Ministerului Finanţelor. Este specialist în domeniul informaticii şi relaţiilor internaţionale. Deţine titlul de Magistru în relaţii internaţionale.

Tel.: 022-251-339
e-mail: valentina.dumbrava@anrceti.md

Natalia LOZAN – Consultant SOCID
Tel.: 022-251-329, e-mail: natalia.lozan@anrceti.md

Laurenţiu DODU – Specialist principal SOCID
Tel.: 022-251-349, e-mail: laurentiu.dodu@anrceti.md

Ultima actualizare: 23/08/2017