Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Ianuarie, 2019

ANRCETI a făcut public raportul privind transparența în procesul său decizional în anul 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În anul 2017, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a consultat public și a aprobat 33 de hotărâri ale Consiliului său de Administrație și a organizat cinci ședințe publice pe marginea proiectelor de hotărâri cu impact major asupra piețelor de comunicații electronice și comunicații poștale. Aceste date se conțin în Raportul privind transparența în procesul decizional al ANRCETI în anul 2017, publicat astăzi pe pagina sa web oficială.

Toate consultările și ședințele publice ale Consiliului de Administrație au fost anunțate pe pagina web oficială a ANRCETI prin materiale informative. Acestea au cuprins date generale despre conținutul proiectelor, informații despre documentele care le însoțesc și sinteze ale recomandărilor pe marginea proiectelor consultate.

În cadrul consultărilor publice, ANRCETI a recepționat, din partea persoanelor interesate, 36 de recomandări asupra proiectelor expuse la consultare care, după caz, au contribuit la completarea sau modificarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului de Administrație.

Raportul a fost elaborat conform prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 03.11.2008, Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 și Regulilor de elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil și de asigurare a transparenței în procesul decizional de către ANRCETI, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12 din 09.04.2010.

ANRCETI întocmește și publică rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional pe pagina sa web oficială www.anrceti.md, cu începere din anul 2009.

31 ianuarie 2018

Ultima actualizare: 31/01/2018