Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2018

ANRCETI a publicat Programul său de elaborare a actelor de reglementare și Planul de activitate pentru anul 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială, cu titlu de informare a participanților la piețele de comunicații electronice și de servicii poștale, a altor persoane interesate, Programul de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI şi Planul său de activitate pentru anul 2017. Aceste documente concretizează principalele activități și măsuri de reglementare pe care le va realiza ANRCETI anul viitor, subiectele și termenele de elaborare și adoptare a actelor de reglementare planificate. Programul și Planul de activitate au fost aprobate prin hotărârile Consiliului de Administrație al ANRCETI din 29 decembrie 2016.

Proiectul Programului a fost elaborat de ANRCETI în temeiul legislației în vigoare și prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 9.08.2016, și are scopul de a asigura transparența procesului decizional din cadrul ANRCETI și de a facilita participarea părţilor interesate la acest proces.

Programul prevede elaborarea a 18 proiecte de acte de reglementare, majoritatea dintre care vizează reglementarea preventivă a piețelor relevante de servicii publice de comunicații electronice și implementarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în anul viitor ANRCETI va continua iterația a patra a analizei piețelor relevante, inițiată în anul 2016, cu șase piețe definite de ea anterior drept susceptibile reglementării preventive. Analiza în cauză are scopul de a constata existenţa concurenţei efective pe piețele respective şi a revizui, după caz, măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă de piaţă.

ANRCETI planifică, de asemenea, să elaboreze și să aprobe documentele necesare pentru organizarea concursurilor privind eliberarea licențelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe 470 – 694 MHz în scopul furnizării rețelei/multiplexului C cu acoperire națională, a rețelelor/multiplexelor cu acoperire regională/zonală și a serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune.

Potrivit Programului, în 2017 ANRCETI va elabora și aproba o nouă redacție a Regulamentului privind activitatea sa de control, hotărârea Consiliului de Administraţie cu privire la stabilirea modalității de aplicare și formatul informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului digital al rețelelor publice de comunicați electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora, precum și un set de modificări și completări la unele acte de reglementare aprobate anterior de autoritatea de reglementare.

O altă noutate a programului este elaborarea și aprobarea hotărârii privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizori pentru asigurarea securității și integrității rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice și raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra acestora, acțiune întreprinsă în conformitate cu Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015.

30 decembrie 2016

Ultima actualizare: 30/12/2016