Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

Consultarea publică a proiectelor privind analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă şi măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 30 noiembrie 2016, pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de analiză (.pdf, .doc) a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă (Piaţa 7) şi proiectele de hotărâre ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 15 decembrie 2016.

Proiectele au fost elaborate în cadrul iterației IV a analizei pieţelor relevante efectuate în conformitate cu dispozițiile art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice, care stabilesc că ANRCETI execută lucrarea dată, cel puţin odată la doi ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele relevante şi revizuieşte, după caz, măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele respective.

Potrivit notei informative care însoţeşte documentele supuse consultării publice, în urma analizei efectuate, ANRCETI a tras concluzia că Piaţa 7 rămâne a fi susceptibilă reglementării preventive și toţi furnizorii de rețele de telefonie mobilă existenți la moment deţin putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă şi urmează a fi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI drept furnizori cu putere semnificativă pe piaţa respectivă. Totodată, ANRCETI consideră necesar de a menține obligațiile speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă pe Piața 7, inclusiv obligația de orientare a preţurilor maxime pentru serviciile de terminare a apelurilor naționale în reţelele proprii de telefonie mobilă şi serviciile conexe acestora la costul incremental pe termen lung (LRIC).

ANRCETI propune menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă pe Piața 7 prin hotărârile respective ale Consiliului de Administraţie din 23.12.2010, cu completările și modificările ulterioare, și aprobarea unui nou preț maxim ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naționale în propria rețea de telefonie mobilă în cuantum de 0,109 MDL/min (fără TVA). Argumentele ANRCETI privind revizuirea prețului maxim actual pentru terminarea apelurilor sunt expuse în Studiul piețelor concurențiale comparabile cu privire la prețurile pentru terminarea apelurilor în rețelele de telefonie mobilă, publicat pe pagina web oficială a ANRCETI.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 320, 022 251 334.

30 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 30/11/2016