Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2018

Şedința publică de aprobare a proiectului privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 1 decembrie 2016, ora 10.00, desfăşurarea unei şedinţe publice, la care va fi examinat și supus aprobării proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piața 9). Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul analizei pieţei (.pdf) sus-menționate şi proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei respective au fost supuse consultării publice în perioada 8 – 23 noiembrie 2016. În acest răstimp, în adresa ANRCETI nu au parvenit comentarii și recomandări. Cele două proiecte, în redacție finală, sunt expuse pe pagina de Internet a ANRCETI.

Proiectele nominalizate au fost elaborate în cadrul iterației IV a analizei pieţelor relevante efectuate conform art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice, care stabileşte că ANRCETI execută lucrarea dată, cel puţin odată la doi ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele relevante şi revizuieşte, după caz, măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele respective.

În nota informativă se arată că, în urma efectuării analizei, ANRCETI a tras concluzia că Piaţa 9 rămâne a fi susceptibilă reglementării preventive, iar SA „Moldtelecom” continuă să deţină putere semnificativă pe piața respectivă, ceea ce atrage după sine necesitatea menținerii obligațiilor speciale preventive impuse anterior acestui furnizor pe piața respectivă.

În proiectul de hotărâre supus aprobării se propune menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe Piaţa 9 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 28 din 01.11.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Alte detalii despre proiectele incluse în agenda ședinței Consiliului de Administraţie al ANRCETI le puteţi obţine la numărul de telefon: 022 251 320. Persoană de contact: Victor Muradu, şef Direcţie Dezvoltare Reglementări a ANRCETI.

Proiectul de analiză este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

29 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 29/11/2016