Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

Consultarea publică a proiectelor privind analiza pieţei de inițiere a apelurilor la puncte fixe din rețeaua publică de telefonie şi retragerea măsurilor de reglementare preventivă a acestei pieţe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus azi, 28 noiembrie 2016, pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de analiză (.pdf) a pieţei de inițiere a apelurilor la puncte fixe din rețeaua publică de telefonie (Piața 2) şi proiectul de hotărâre (.pdf) al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a acestei pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 13 decembrie 2016.

Proiectele sus-menționate au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea comunicaţiilor electronice, care stabilesc că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe. Analiza Pieței 2 a fost efectuată de către ANRCETI în cadrul iterației IV a analizei pieţelor relevante de rețele și/sau servicii de comunicații electronice.

Potrivit Notei informative care însoţește documentele supuse consultării, urmare a efectuării analizei, autorii acesteia au constatat că Piaţa 2 nu mai este susceptibilă reglementării preventive și propun ca ANRCETI să retragă obligațiile speciale preventive, impuse anterior S.A. „Moldtelecom” prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 27 din 01.11.2011. Argumentele în susținerea ipotezei privind încetarea caracterului relevant pentru reglementarea preventivă a Pieţei 2 sunt expuse în analiza acestei pieţe și în nota informativă menționată.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022 251 334.

Proiectul de analiză este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

28 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 28/11/2016