Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iulie, 2018

ANRCETI a publicat raportul privind asigurarea transparenței în procesul său decizional în anul 2016

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În decursul anului 2016, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a supus consultărilor publice 30 de proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administrație cu impact major asupra piețelor de comunicații electronice și de servicii poștale, precum și a proiectelor ce vizează accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice și a aprobat, în ședințe publice, 26 de hotărâri. Aceste date se conțin în Raportul privind asigurarea transparenței în procesul decizional al ANRCETI în anul 2016, publicat astăzi pe pagina sa web oficială.

Autorii raportului precizează că ANRCETI a organizat 35 de întruniri consultative, dezbateri și ședințe publice la care au fost examinate proiectele de hotărâri supuse procedurii de consulare. Toate consultările, dezbaterile și ședințele publice ale Consiliului de Administrație au fost anunțate pe pagina web oficială a ANRCETI prin materiale informative. Acestea au cuprins date generale despre conținutul proiectelor, informații despre documentele care le însoțesc și sinteze ale recomandărilor pe marginea proiectelor consultate.

În cadrul consultărilor publice, ANRCETI a recepționat 367 de recomandări asupra proiectelor de hotărâri din partea furnizorilor de comunicații electronice și de servicii poștale, altor persoane interesate. Din numărul total de recomandări, 246 - au fost calificate de către ANRCETI drept întemeiate și au dus la modificarea și completarea mai multor proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI.

Raportul a fost elaborat conform prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 03.11.2008, Hotărârii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional și Regulilor de elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil și de asigurare a transparenței în procesul decizional de către ANRCETI, adoptate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12 din 09.04.2010.

ANRCETI întocmește și publică rapoartele anuale privind asigurarea transparenței în procesul său decizional pe pagina sa web oficială www.anrceti.md, cu începere din anul 2009.

27 februarie 2017

Ultima actualizare: 27/02/2017