Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

Consiliul de Administrație al ANRCETI anunță convocarea ultimei sale ședințe publice în anul 2016

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru joi, 29 decembrie 2016, ora 10.00, convocarea unei şedinţe publice la care vor fi examinate şi supuse aprobării câteva proiecte de hotărâri: privind aprobarea Programului de elaborare (.pdf) (.doc) a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2017 și privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2017 a fost supus procedurii de consultare publică în perioada 8 – 22 decembrie 2016, interval în care la ANRCETI au parvenit recomandări pe marginea proiectului din partea a doi furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice. Observațiile primite și poziția ANRCETI față de ele se regăsesc în Sinteza recomandărilor publicată pe pagina web a Agenției.

Potrivit notei de argumentare care însoțește proiectul Programului, acesta a fost elaborat în temeiul legislației în vigoare și prevederilor mecanismului de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016, și are scopul de a asigura transparența procesului decizional din cadrul ANRCETI și de a facilita participarea părţilor interesate la acest proces.

Programul prevede elaborarea a 18 proiecte de acte de reglementare, majoritatea dintre care vizează reglementarea preventivă a piețelor relevante de rețele și servicii publice de comunicații electronice și implementarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul analizei pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă (Piaţa 7) şi proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe au fost supuse consultării publice în perioada 30 noiembrie – 15 decembrie 2016. Recomandările parvenite la ANRCETI asupra acestor proiecte se regăsesc în Sinteza recomandărilor postată pe pagina web a Agenției. Pe aceeași pagină este publicată, în redacție finală, și analiza Pieței 7.

În Nota informativă care însoţește proiectele menționate se arată că în urma efectuării analizei detaliate a Pieței 7 ANRCETI a tras concluzia că aceasta rămâne a fi susceptibilă reglementării preventive și toţi cei trei furnizori de rețele de telefonie mobilă deţin putere semnificativă pe Piaţa 7 şi urmează a fi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI drept furnizori cu putere semnificativă pe piaţa respectivă. Totodată, ANRCETI consideră necesar de a menține obligațiile speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă pe Piața 7.

ANRCETI propune menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă pe Piața 7 prin hotărârile respective ale Consiliului de Administraţie din 23.12.2010, cu completările și modificările ulterioare, și reducerea graduală a prețului maxim ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naționale în propria rețea de telefonie mobilă în cinci etape a câte jumătate de an, începând cu 1 ianuarie 2017. Argumentele ANRCETI privind revizuirea prețului maxim actual pentru terminarea apelurilor sunt expuse în Studiul piețelor concurențiale comparabile cu privire la prețurile pentru terminarea apelurilor în rețelele de telefonie mobilă, publicat pe pagina web oficială a ANRCETI.

Alte detalii despre proiectele incluse în agenda ședinței Consiliului de Administraţie al ANRCETI le puteţi obţine la telefoanele: 022 251 320 (dl Muradu Victor) și 022 251 330 (dl Platon Lilian).

26 decembrie 2016

Ultima actualizare: 26/12/2016