Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Decembrie, 2018

ANRCETI a stabilit cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare în domeniile comunicații electronice și comunicații poștale pentru anul 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a stabilit, prin hotărârile sale, pentru anul 2018, cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice la nivelul de 0,3 la sută din volumul venitului provenit din activităţile din acest domeniu și cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale la nivel de 0,1% din venitul din vânzări provenit din activităţile de furnizare a serviciilor poştale în anul 2017. Hotărârile respective au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 20 octombrie 2017.

Conform prevederilor legislației relevante în vigoare, ANRCETI stabileşte anual cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare în domeniile comunicații electronice și comunicații poștale pentru anul următor în limitele prevăzute de lege și publică deciziile sale în acest sens, până la 1 noiembrie, în Monitorul Oficial.

Potrivit Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare, ANRCETI stabileşte cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice în baza estimării volumului veniturilor provenite din activitățile din domeniul comunicaţiilor electronice în mărime de până la 0,3% din volumul venitului estimat pentru anul respectiv. Furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice au obligația să transfere plăţile de reglementare şi monitorizare pe contul curent al ANRCETI trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Conform aceleiași legi, furnizorii care, împreună cu alți furnizori din același grup de întreprinderi, vor înregistra, în anul 2018, un volum de venituri cumulativ mai mic decât cel stabilit de ANRCETI nu vor achita plățile de reglementare şi monitorizare pentru anul 2018. Potrivit Hotărârii ANRCETI, acest volum constituie 3000 (trei mii) lei.

În conformitate cu dispozițiile Legii comunicaţiilor poștale nr.36 din 17.03.2016, ANRCETI stabileşte cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul următor în mărime de până la 0,1% din venitul din vânzări al fiecărui furnizori de servicii poștale, venit provenit din activităţile de furnizare a serviciilor poştale din anul anterior. Furnizorii de servicii poștale au obligația să transfere plăţile de reglementare şi monitorizare pe contul curent al ANRCETI, integral, până la data de 25 ianuarie 2018.

Achitarea plăților de reglementare și monitorizare se efectuează de către furnizorii de rețele și/sau de servicii de comunicații electronice și de către furnizori de servicii poștale în conformitate cu instrucțiunile aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, Hotărârea nr. 16 din 21.07.2016. Instrucțiunile pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRCETI la adresa: http://www.anrceti.md/bloc_plati_reglem.

24 octombrie 2017

Ultima actualizare: 24/10/2017