Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iulie, 2018

Consultarea publică a proiectelor privind analiza pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă şi măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 21 februarie 2017, pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de analiză (.doc, .pdf) a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă (Piaţa 3) şi proiectele de hotărâre ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 21 martie 2017.

Proiectele au fost elaborate în cadrul iterației IV a analizei pieţelor relevante efectuate în conformitate cu dispozițiile art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice, care stabilesc că ANRCETI execută lucrarea dată, cel puţin odată la doi ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele relevante şi revizuieşte, după caz, măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele respective.

Potrivit notei informative care însoţeşte documentele supuse consultării publice, în urma analizei efectuate, ANRCETI a tras concluzia că Piaţa 3 rămâne a fi susceptibilă reglementării preventive și toţi furnizorii de rețele de telefonie fixă existenți la moment (20 furnizori) deţin putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă şi urmează a fi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI drept furnizori cu putere semnificativă pe piaţa respectivă. Totodată, ANRCETI consideră necesar de a menține obligațiile speciale preventive impuse anterior celor 20 de furnizori cu putere semnificativă pe Piața 3, inclusiv obligația de orientare a preţurilor maxime pentru serviciile de terminare a apelurilor naționale în reţelele proprii de telefonie fixă şi serviciile conexe acestora la costul incremental pe termen lung (LRIC).

ANRCETI propune menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse anterior celor 20 de furnizori cu putere semnificativă pe Piața 3 prin hotărârile respective ale Consiliului de Administraţie, cu completările și modificările ulterioare, și aprobarea unui nou preț maxim ce poate fi perceput de furnizorul-ofertant pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor naționale în propria rețea de telefonie fixă în cuantum de 0,00225 EUR/min (fără TVA). Argumentele ANRCETI privind revizuirea prețului maxim actual pentru terminarea apelurilor sunt expuse în Studiul piețelor concurențiale comparabile cu privire la prețurile pentru terminarea apelurilor în rețelele de telefonie fixă. Acest studiu a fost efectuat în scopul identificării unui nivel mediu al costurilor LRIC stabilite de către diferite autorități de reglementare din statele europene în baza modelelor BU-LRIC.

Pentru a diminua impactul reducerii prețului maxim pentru terminarea apelurilor în rețelele fixe asupra furnizorilor de telefonie fixă, ANRCETI propune reducerea graduală a prețului dat în cinci etape a câte jumătate de an, începând cu 01.07.2017.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 320, 022 251 334.

21 februarie 2017

Ultima actualizare: 21/02/2017