Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iulie, 2018

Gradul de utilizare a resurselor de numerotare pentru furnizarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice este în scădere

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Anul trecut, gradul de utilizare a numerelor atribuite furnizorilor de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) pentru rețele și servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și la puncte fixe a constituit 87,1% și, respectiv, 68%, se arată în Raportul cu privire la monitorizarea utilizării resurselor de numerotare telefonică în anul 2016, document publicat astăzi pe pagina web oficială a ANRCETI. Comparativ cu situația din 2015, acest indicator s-a diminuat cu 4,9 și, respectiv, 3,6 puncte procentuale.

În decursul anului 2016, din totalul de 6 mil. 160 mii de numere atribuite pentru rețele și servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile au fost utilizate peste 5 mil. 368,3 mii, iar din totalul de 1 mil. 708,6 mii de numere pentru rețele și servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe – 1 mil. 172,7 mii. În același an, la cererea furnizorilor, au fost retrase peste 27 mii de numere. Specialiștii ANRCETI explică diminuarea gradului de utilizare a categoriilor menționate de resurse de numerotare prin micșorarea cererii pentru serviciile de telefonie mobilă și de telefonie fixă.

Conform datelor ANRCETI, din cei 40 de furnizori care deţin resurse de numerotare 39 – și-au onorat obligația de prezentare a rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare în anul 2016, obligaţie stabilită în Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 58 din 21.12.2010, cu modificările și completările ulterioare. Analiza rapoartelor prezentate de furnizori arată că 37 dintre ei au utilizat resursele de numerotare în conformitate cu prevederile Procedurii nominalizate, iar doi furnizori nu au activat numerele alocate în termen de cel mult un an de la data atribuirii acestora, așa precum o cere norma legală, și riscă să fie sancționați de către ANRCETI.

Până la finele anului 2016, ANRCETI a atribuit furnizorilor în total peste 7 mil. 899,4 mii de numere. Ponderea cea mai semnificativă o au numerele pentru rețele și servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile – circa 78%. Numerele pentru pentru rețele și servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe au o pondere de 21,6%, iar celelalte tipuri de resurse de numerotare au cumulativ o pondere de 0,4%.

ANRCETI gestionează resursele de numerotare telefonică din Planul Naţional de Numerotare şi le atribuie, la cerere, în baza licenţei, furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice, care le utilizează pentru necesităţi proprii, le oferă abonaţilor săi sau altor persoane autorizate să presteze servicii publice.

21 februarie 2017

Ultima actualizare: 21/02/2017