Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

A intrat în vigoare mecanismul de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Astăzi, 18 noiembrie 2016, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a intrat în vigoare Mecanismul de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal, aprobat de Guvern prin Hotărârea sa nr. 1237 din 11.11.2016. Documentul a fost elaborat, în temeiul dispozițiilor Legii comunicațiilor poștale (Legea nr. 36/2016), de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) și are scopul de a diminua eventualele pierderi financiare înregistrare de furnizorul serviciului poștal universal.

Mecanismul nominalizat stabilește modul de calculare și procedura de compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal de către Î.S. „Poșta Moldovei”, desemnată prin Legea nr. 36/2016 în calitate de furnizor al serviciului poștal universal. Potrivit acestei legi, finanțarea serviciului poștal universal se efectuează prin acordarea Î.S. „Poșta Moldovei” a dreptului exclusiv de furnizare a serviciilor poștale rezervate, servicii care au ca obiect trimiterile de corespondență interne și internaționale a căror greutate este mai mică de 350 g.

Conform actului normativ aprobat de Guvern, anual, până la data de 31 mai, Î.S. „Poșta Moldovei” va prezenta ANRCETI un raport privind costul net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal în anul financiar precedent anului de raportare, cost care va fi calculat după formula stabilită în actul respectiv. În cazul în care valoarea costului net va depăși pragul de 1% din valoarea veniturilor înregistrate de Î.S. „Poșta Moldovei” din furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal, aceasta poate solicita ANRCETI rezervarea dreptului exclusiv de furnizare a publicității prin poștă. În urma analizei raportului respectiv, ANRCETI va decide asupra oportunității rezervării pentru Î.S. „Poșta Moldovei” a dreptului exclusiv de furnizare a publicității prin poștă.

Serviciul poştal universal reprezintă furnizarea permanentă a unui set de servicii poştale, de o calitate determinată, în toate localităţile de pe teritoriul ţării, la preţuri accesibile pentru toţi utilizatorii. Accesul oricărei persoane fizice sau juridice la serviciul poştal universal este garantat pe întreg teritoriul ţării în condiţii nediscriminatorii.

Setul de servicii din sfera serviciului poștal universal este stabilit de Legea nr.36/2016 și se regăsește pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, secțiunea Comunicații poștale.

Începând cu luna aprilie 2016, ANRCETI a preluat, în temeiul Legii nr. 36/2016, atribuțiile de reglementare și supraveghere a pieții serviciilor poștale.

18 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 18/11/2016