Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2018

ANRCETI anunță ședința publică de examinare și aprobare a patru proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administrație

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru joi, 22 decembrie 2016, ora 10.00, o şedinţă publică la care vor fi examinate şi supuse aprobării patru proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie: privind retragerea măsurilor de reglementare (.pdf) preventivă a pieței de inițiere a apelurilor la puncte fixe din rețeaua publică de telefonie, privind aprobarea Condiţiilor tehnice, juridice şi organizatorico-economice (.pdf) referitoare la realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul 112, Condiţiilor tehnice de transmitere a informaţiei de localizare (.pdf) primară în cazul apelurilor la numărul unic de urgență 112 și Procedurilor şi limitelor tehnice (.pdf) pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false şi a apelurilor involuntare către Serviciul 112. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul analizei pieței de inițiere a apelurilor la puncte fixe din rețeaua publică de telefonie (Piața 2) şi proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a acestei pieţe au fost supuse consultării publice în perioada 28 noiembrie – 13 decembrie 2016, răstimp în care la ANRCETI nu au parvenit comentarii și recomandări. Analiza Pieței 2 (.pdf) în redacție finală este publicată pe pagina web oficială a ANRCETI.

În Nota informativă care însoţește cele două proiecte se arată că în urma efectuării analizei detaliate a Pieţei 2 a fost trasă concluzia că aceasta nu mai este susceptibilă reglementării preventive, motiv pentru care ANRCETI urmează să retragă obligațiile speciale preventive, impuse S. A. „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața respectivă prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 27 din 01.11.2011 și menținute prin Hotărârea Consiliului nr. 55 din 18.12.2014.

Celelalte trei proiecte de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI ce vizează implementarea Serviciului național unic de urgență 112 și Analiza Impactului de Reglementare (AIR) a acestora au fost supuse procedurii de consultare publică în perioada 14 – 28 septembrie 2016. Ele au fost consultate și coordonate cu toate părțile interesate, iar ulterior – examinate și avizate pozitiv de Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

În cadrul consultării publice, pe marginea proiectelor menționate la ANRCETI au parvenit recomandări din partea a cinci furnizori de comunicații electronice. Toate recomandările și poziția ANRCETI față de acestea se regăsesc în Sinteza recomandărilor.

În Nota de argumentare la cele trei proiecte de hotărâri sunt expuse argumentele ce au servit drept bază pentru elaborarea lor, principalele prevederi ale acestora, fundamentarea economico-financiară și gradul de compatibilitate a proiectelor cu cadrul de reglementare al UE. Autorii notei menționează că emiterea reglementărilor propuse are drept scop creşterea nivelului de securitate şi protecţie a populaţiei, prin asigurarea accesului la serviciile de urgenţă în conformitate cu standardele UE. Proiectele respective stabilesc direcţiile și acțiunile de bază pentru crearea și funcționarea Serviciului 112 în Republica Moldova, activitățile care urmează a fi realizate de către toate părțile implicate în acest proces: furnizorii de telefonie fixă și mobilă, Serviciul 112 și ANRCETI.

Alte detalii despre proiectele incluse în agenda ședinței Consiliului de Administraţie al ANRCETI le puteţi obţine la telefoanele: 022 251 312 și 022 251 334.

Primul proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul Analizei este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al doilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al treilea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Al patrulea proiect este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

16 decembrie 2016

Ultima actualizare: 16/12/2016