Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

Furnizorii care doresc să continue prestarea serviciilor poștale trebuie să notifice ANRCETI despre intenția sa în termen de până la 29 noiembrie

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenționează furnizorii care prestează servicii de colectare, transport şi distribuire a trimiterilor poștale, inclusiv a coletelor poștale, şi alte servicii poștale pe teritoriul Republicii Moldova și care doresc să continue activitățile de furnizare a serviciilor poștale au obligația să notifice, în perioada 29 octombrie – 29 noiembrie 2016, ANRCETI privind intenția sa, pentru a fi înscriși în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale și a beneficia astfel de dreptul de a furniza serviciile respective.

Această obligație este prevăzută de Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (în continuare - Legea 36/2016), în vigoare din 29 aprilie 2016, lege, prin care ANRCETI i-au fost atribuite funcțiile de reglementare a sectorului poștal, inclusiv implementarea regimului de autorizare generală a furnizării serviciilor poștale. Acest regim permite furnizarea de servicii poștale, fără obținerea unei decizii explicite din partea ANRCETI, prin notificarea intenției de a presta activități de furnizare a serviciilor poștale.

Notificarea se realizează prin completarea formularului – tip al notificării, descărcat de pe pagina web oficială a ANRCETI (A1_Notificarea_hca_18_din_2016), și transmiterea acestuia la adresa ANRCETI (bd. Ștefan cel Mare 134, MD – 2012, Chișinău). Formularul include datele necesare pentru identificarea furnizorului și comunicarea cu acesta, nominalizarea serviciilor poștale pe care persoana respectivă le va furniza, data estimativă a începerii activității.

Perfectarea documentelor aferente regimului de autorizare generală se efectuează de către ANRCETI gratis, iar dreptul acordat solicitantului de a furniza servicii poştale este valabil fără vre-o limitare în timp.

Furnizorii de servicii poștale care nu se vor conforma dispozițiilor Legii 36/2016 riscă să fie sancționați în conformitate cu prevederile Codului contravențional.

Informații suplimentare despre procedura de obținere a dreptului de a furniza servicii poștale pot fi găsite pe pagina web oficială a ANRCETI, secțiunea Autorizarea generală în sectorul poștal.

16 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 16/11/2016