Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Ianuarie, 2019

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului de modificare și completare a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 58 din 21.12.2010, cu modificările și completările ulterioare. Consultarea se va desfăşura până la data de 06 octombrie 2017, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului.

Proiectul a fost elaborat în scopul conformării Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică la modificările și completările operate, recent, în Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, prin Legea nr. 135 din 07.07.2017.

Potrivit notei informative care însoțește proiectul, operarea modificărilor și completărilor în Procedura nr. 58/2010 au fost condiționate de modificările și completările operate la Legea nr. 241/2007, în vederea clarificării modului de aplicare a unor norme prevăzute de legislația și reglementările în vigoare, care vizează realizarea portabilității numerelor de telefon și implementarea și realizarea comunicațiilor electronice către Serviciul de urgență cu utilizarea numărului 112.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 320, 022 251 312.

15 septembrie 2017

Ultima actualizare: 15/09/2017