Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Ianuarie, 2019

Consultarea publică a proiectului cu privire la aprobarea formularelor-tip pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 15 februarie, pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului său de Administraţie cu privire la aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații. Consultarea se va desfăşura până la data de 9 martie 2018, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului.

Proiectul a fost elaborat în temeiul Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările și completările ulterioare (în continuare - Legea nr. 241/2007), care stabilește procedurile și termenele de eliberare, de modificare, de suspendare și anulare a permiselor tehnice de către ANRCETI pentru utilizarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio alocate sau asignate și prevede folosirea formularelor-tip pentru procedurile respective, aceste formulare urmând a fi aprobate de către ANRCETI.

Autorii proiectului propun trei tipuri de formulare ale cererilor pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații, în funcție de sfera de utilizare a stațiilor respective, un formular-tip al cererii pentru anularea permisului tehnic și trei tipuri de formulare ale permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații, în funcție de sfera de utilizare a acestora.

În nota informativă care însoțește proiectul se arată că implementarea acestuia nu va necesita cheltuieli financiare din partea utilizatorilor stațiilor de radiocomunicații, precum și cheltuieli suplimentare din bugetul statului sau cel al ANRCETI.

Proiectul prevede, de asemenea, abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 16 din 23.09.2008 cu privire la reglementarea procedurii de eliberare a permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii. Autorii proiectului motivează această propunere prin faptul că procedura de obținere a permisului tehnic, termenul de valabilitate și modul de anulare a acestuia sunt stabilite în art. 43, 44 și 45 din Legea nr. 241/2007.

Persoanele interesate pot expedia observații şi recomandări asupra proiectului suspus consultării publice, în scris, prin poştă, pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefoanele 022 251 320, 022 251 322.

Proiectul hotărârii este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

15 februarie 2018

Ultima actualizare: 15/02/2018