Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Septembrie, 2018

ANRCETI propune măsuri pentru contracararea terminației neautorizate a traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din străinătate

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) inițiază astăzi, 15 februarie, prin intermediul paginii sale de Internet, consultarea publică asupra unui nou proiect (.pdf) de Hotărâre a Consiliului său de Administraţie – privind contracararea terminației neautorizate a traficului telefonic originat în rețelele de comunicații electronice din străinătate. Proiectul prevede un set de măsuri ce urmează a fi luate pentru combaterea acestei practici frauduloase. Consultarea publică se va desfăşura până la 15 martie 2017, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului respectiv.

Proiectul a fost elaborat de către ANRCETI în temeiul prevederilor art.5 al Legii comunicaților electronice care interzic schimbarea originii apelurilor telefonice și terminația neautorizată a traficului telefonic. Autorii proiectului precizează, în nota informativă, că terminația neautorizată a traficului de voce este o practică frauduloasă răspândită în rețelele de telefonie mobilă din întreaga lume, inclusiv în cele din țara noastră, care se realizează prin utilizarea unor dispozitive de tipul VoIP-GSM Gateway, numite generic SIMbox-uri. Aceste dispozitive permit utilizarea simultană a unui număr mare de cartele SIM (Subscriber Identity Module).

Utilizarea SIMbox-urilor influențează calitatea serviciilor datorită supraîncărcării stațiilor de bază (celulelor) care deservesc rețelele de telefonie mobilă prin generarea unui volum mare și disproporționat de trafic de voce de ieșire în aceste rețele. În așa mod, prin terminația neautorizată în rețelele de telefonie mobilă din țara noastră a traficului telefonic, inițiat în rețelele de comunicații electronice din străinătate, cu utilizarea dispozitivelor de tip VoIP-GSM Gateway (SIM-box), însoțită și de schimbarea originii apelurilor telefonice, se încalcă prevederile sus-menționate ale Legii comunicaților electronice.

Proiectul stabilește un set de măsuri minime care urmează a fi luate de către furnizorii de rețele și servicii publice de telefonie mobilă. Printre acestea consemnăm următoarele: a) detectarea operativă, cu aplicarea unor metode (proceduri, tehnici bazate pe tehnologii avansate) eficiente, a dispozitivelor de tip VoIP-GSM Gateway (SIMbox) conectate la rețeaua proprie și utilizate pentru efectuarea terminației neautorizate a traficului telefonic; b) identificarea, în regim de 24/24 ore, a numerelor MSISDN utilizate în dispozitivele de tip VoIP-GSM Gateway (SIMbox) pentru efectuarea terminației neautorizate, a profilelor și caracteristicilor traficului telefonic de la numerele respective și a abonaților cărora le-au fost date spre utilizare aceste numere (IMSI, IMEI, informație de localizare, etc.), c) controlul riguros al vânzărilor în masă a cartelelor SIM către persoane fizice (inclusiv de către distribuitori), etc.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre acest proiect pot fi obţinute la tel: 022 251 320, 022 251 322.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

15 februarie 2017

Ultima actualizare: 15/02/2017